Energistyrelsen har den 12. september udsendt ændringer til henholdsvis bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber og bekendtgørelsen om vandselskabernes deltagelse i tilknyttet virksomhed i høring.

Udkast til de to nye bekendtgørelser er samlet i én fil. Læs udkast til nye bekendtgørelser.

Læs høringsbrev.

DANVA har involveret Task force prisloft og netværk for økonomi og regulering i afgivelsen af høringssvar, ligesom vi selvfølgelig også gerne modtager indspil fra andre medlemmer. Eventuelle indspil til DANVAs høringssvar kan sendes pr. mail til Bertel Ifversen bi@danva.dk og Hannah Scheel Andersen hsa@danva.dk.

Kort frist

Deadline for indspil er torsdag den 15. september, da der er tale om en kort høring (høringsfristen er mandag den 19. september kl. 10.00). 

Bekendtgørelsen skal træde i kraft den 30. september.

Yderligere information

Kontakt Bertel Ifversen på telefon 8793 3567, bi@danva.dk eller Hannah Scheel Andersen på telefon 8793 3562, hsa@danva.dk