Hverdagens helte er medarbejderne i vandselskaberne, der hver dag sørger for rent drikkevand, rensning af spildevand og klimatilpasning. Men selvom danskerne er verdensmestre til alt det med  vand, kan vi blive endnu bedre, og på Dansk Vand Konference var der masser af videndeling med ikke mindre end 87 oplæg og deltagerrekord med over 500 deltagere.

Rammevilkår skal forbedres

DANVAs direktør er meget utilfreds med forslaget til ny vandsektorlov, der på ingen måde bidrager til afbureaukratisering eller teknologiudvikling.

"Hele vandbranchen – både rådgivere, forskere og vandselskaber – er enige om, at den økonomisk enøjede regulering er helt forfejlet. Den ensidige fokus på effektivisering og økonomisk detailstyring fjerner innovationskraften", sagde Carl-Emil Larsen bl.a. i sin velkomst.

Men han glædede sig over det fantastisk gode samarbejde i vandbranchen og opbakningen til en fælles vandvision om at styrke væksten, fordoble eksporten og skabe 4000 nye arbejdspladser. DANVA, Dansk Miljøteknologi og  DI inviterer til informationsmøder om Vandvisionens handlingsplan den 23. november i Vandhuset og den 1. december i København. Et af elementerne i handlingsplanen er en workshop den 30. november om energineutralitet i vandsektoren. Carl-Emil Larsen understregede dog, at der er behov for at sætte langt flere midler af til forskning, teknologiudvikling og innovation.

Danmark har vundet værtsskabet for International Water Associations verdenskongres i 2020, som bliver et godt udstillingsvindue for danske vandløsninger, som også kan bidrage til implementering af FN’s bæredygtighedsmål og globale vandmål. Læs hele Carl-Emil Larsens tale her...

Vandteknologi skaber værdi for samfundet

Henrik Karlsen fra Innovation Board præsenterede værdiregnskabet for VTU-Fonden. De 53 projekter, der har fået støtte, har genereret 32 nye arbejdspladser, omsat for 60 mio. kr. og gavnet miljøet. Et af fyrtårnsprojekterne er Billund BioRefinery, som har vakt international opsigt og haft mange udenlandske besøg og resulteret i eksport til Sydkorea af 2 Exelys-anlæg.

Henrik Karlsen estimerer, at hvis alle potentialer i 42 af VTU-Fondens projekter udnyttes fuldt ud kan det generere op mod:

  • 2,3 mia. kr. i samlet omsætning
  • 1.433 arbejdspladser
  • 258 mio. kr. i skatteindbetalinger
  • 629 mio. kr. i effektiviseringspotentiale

Han konkluderede, at staten har fået sin investering tilbage 7 gange.

Samarbejde om klimatilpasning

Projektchef Anne-Mette Gjeraa fra Realdania fortalte begejstret om de fire fyrtårnsprojekter i VANDPLUS, der er skabt i samarbejde mellem kommuner, forsyninger og rådgivere. Der er masser af erfaringer at hente på vandplus.dk fra projekterne i Gladsaxe, Frederiksberg, Solrød og Viborg, hvor sØnæs for nylig vandt KTC’s innovationspris som landets bedste klimatilpasningsprojekt. sØnæs er et kreativt udformet teknisk anlæg med både rensedam og plads til opmagasinering af regnvand, men opleves først og fremmest som en meget populær folkepark.

Hun understregede, at der er mange penge at spare – ikke mindst for forsyningerne – ved at lave løsninger på overfladen. Samtidig kan innovative klimaprojekter skabe mere samfundsværdi for taksterne og give borgerne nye oplevelsesmuligheder. Og så giver det synlighed og god omtale af forsyningernes arbejde.

 

"Klimatilpasning er en vores store samfundsudfordringer. De kommende år skal der investeres 30-40 mia. kroner, men det giver os samtidig en fantastisk mulighed for at lave løsninger med merværdi, der skaber bedre byer", sagde Anne-Mette Gjeraa.

De 4 vigtigste råd fra VANDPLUS-kampagnen er:

  • Find det rette sted
  • Skab en fælles vision
  • Skaf masser af tid
  • Find magien

Anne-Mette Gjeraa fortalte også om Realdanias kampagne Klimaspring og den nye håndbog ”Flydende og Fast” med metoder og værktøjer. Den kan hentes på klimaspring.dk  

Nyt fra Naturstyrelsen

Kontorchef Inger Bergmann startede med at slå fast, at Naturstyrelsen stadig har masser af opgaver indenfor vand, selvom den økonomiske regulering af vandsektoren nye er flyttet over i et nyt forsyningsministerium. Hun fortalte, at Naturstyrelsen i forbindelse med en ny vandsektorlov har fået en ny opgave med at lave performance benchmarking. Det sker i samarbejde med DANVA og forsyningerne, og det nye system skal testes i 2016.

Hun opfordrede forsyningerne til at gøre brug af BNBO rejseholdet, som også rykker ud i 2016 og hjælper med initiativer til beskyttelse af grundvandet. Inger Bergmann oplyste, at Naturstyrelsen er i gang med en beregning af Boringsnære Beskyttelsesområder omkring alle vandboringer i Danmark.

NST er også i gang med en opdateret status over lukkede boringer og har lavet interview med 700 vandværker.

Hun oplyste, at der snart udkommer en vejledning om sekundavand, og der er igangsat et MUDP projekt om vandtab og vandbesparelser. Indenfor spildevand arbejdes på at forbedre PULS systemet til indberetning af data.

Klimatilpasnings-indsatsen skal evalueres i 1. kvartal 2016, og DANVA vil blive inddraget i arbejdet. Der er lagt 50 nye cases ind på portalen klimatilpasning.dk, og der udvikles et nyt værktøj til samfundsøkonomiske vurderinger.

Hun sluttede af med teknologiudvikling og understregede, at miljøministeren går 100 % ind for Vandvisionen, vækst og eksport.

Rekruttering

Direktør Henrik Garver fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører præsenterede kampagnen ”Engenieer the future”. Målet er at få flere unge til at vælge naturvidenskab og en uddannelse som ingeniør. HOFOR er en af partnerne, og DANVA bakker også op om kampagnen og vil lave undervisningsmateriale sammen med FRI, der kan inspirere unge til en spændende fremtid i vandbranchen.

Læs mere

Se oplæg fra Dansk Vand Konference her...

Fotos: Toke Hage.