Lars Therkildsen.

De danske vandselskaber holder taksterne i ro, men formår samtidig af egen drift at skabe udvikling. Det viser de nye nøgletal fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA, ”Vand i tal 2015”.

DANVAs medlemmer bidrager med milliarder af kroner til samfundets samlede husholdning til gavn for blandt andet beskæftigelsen i vandbranchen herunder til rådgivere, entreprenører, leverandører med videre. Samtidig tager de ansvar for folkesundhed, miljø, klimatilpasning, forsyningssikkerhed og teknologiudvikling.

”Vandselskabernes arbejde mod mere effektivitet er en fortsættelse af forsyningernes mission fra 00’erne om at drive virksomhederne med lavest mulige omkostninger, samtidig med at de skaber fornyelse, investeringer og udvikling.  Det er vandselskabernes systematiske fokus på omkostningsstyring og effektivisering og ikke krav fra centraladministrationen, der har æren for de gode tal,” siger formand for DANVA, Lars Therkildsen.

”Vand i tal 2015” viser, at vandtaksten i 2014 i gennemsnit kun steg med 0,9 procent, hvilket stort set svarede til samfundets generelle prisudvikling.

Danske familier bruger stadig mindre vand. På ti år er forbruget faldet med 15 procent, så hver borger i husholdningen i gennemsnit anvender 106 liter vand i døgnet eller 38,8 m3 per år. Husholdningerne tegner sig for 64 procent af den samlede solgte vandmængde.

”Vandselskaberne er et af de vigtigste grundlag for vores samfundsstruktur. Det ansvar bliver ikke mindre i fremtiden. Vandselskaberne i DANVAs benchmarking beviser, at de med den målrettede effektive styring fuldt ud lever op til forventningerne fra borgere, myndigheder og lovgivere. DANVAs medlemmer tager ansvar for vores samfund,” siger Lars Therkildsen.

Det samlede vandforbrug i 2014 målt over husholdninger, erhverv, institutioner og tab var i gennemsnit 65,41 m3 per person per år. Det var en stigning på godt 3 procent i forhold til 2013. Men stigningen skete indenfor erhvervslivet.

Driftsudgifterne for drikkevandselskaberne faldt med 5,2 procent i forhold til 2013, mens investeringerne steg med 15 procent. Driftsudgifterne for spildevandsselskaberne faldt med 2,9 procent i forhold til året før, og ligesom med drikkevandsselskaberne steg spildevandselskabernes investeringsniveau også 15 procent.

De medvirkende i DANVAs benchmarking administrerer tilsammen 1.853 vandindvindingsboringer, 242 vandværker, 533 renseanlæg og knap 100.000 km forsynings- og kloakledninger. Det er mere end rigeligt til at nå to gange rundt om jorden.

Yderligere oplysninger:

Konsulent i DANVA, Thomas Sørensen, tlf. 4047 6540, e-mail: ts@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk