Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, opfordrer forligspartierne bag vandsektorloven til at vende tilbage til forhandlingsbordet. Parterne var ikke så langt fra hinanden, da de blå partier udvandrede fra forhandlingerne om ny vandsektorlov.

DANVA mener, der må eksistere en mulighed for at finde en løsning.

”Vandsektoren er alt for vigtig til ikke at være omfattet af brede forlig. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis politikerne udskyder en aftale om vandsektorloven til efter valget, og baserer den på et smalt flertal, og hvis indholdet dermed i fremtiden bliver genstand for at skulle genforhandles hver gang, der har været folketingsvalg,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Vandselskaberne har brug for hurtigt at få fjernet uhensigtsmæssigheder og barrierer i den eksisterende lov, så bureaukratiet forsvinder og der kan sættes turbo på teknologiudvikling til gavn for beskæftigelsen.”

Forhandlingerne blev afbrudt, bl.a. fordi parterne ikke kunne blive enige om at løse problemet omkring særbeskatningen af vandselskabernes investeringer, som resulterer i større vandregninger til danskerne og erhvervslivet.

”Regeringen har tilbudt at analysere spørgsmålet. Men den skal naturligvis også forpligte sig til at løse problemet, der resulterer i, at vandselskaberne betaler langt mere i skat, end det var den politiske intention med vedtagelsen af den nuværende vandsektorlov. Den her ekstraskat på vand rammer jo danske husstande og virksomheder hårdt,” siger Carl-Emil Larsen.

”Vi mener ikke, at parterne på Christiansborg er så langt fra hinanden, at der ikke kan findes en løsning, og opfordrer derfor forligspartierne til at vende tilbage til forhandlingsbordet.”

DANVAs medlemmer er allerede blevet opkrævet langt mere end de 100 millioner kroner, som forligs-kredsen forventede på lang sigt. Alene i 2010, som var det første år, vandselskaberne var underlagt vandsektorloven, betalte de 273 millioner kroner i skat.

Det samlede ekstra provenu til staten kan på sigt ende med at blive mellem 4 og 25 milliarder kroner. Det, mener DANVA, er i modstrid med de politiske aftaler.

DANVA har stævnet staten ved to prøvesager, der begynder i Landsretten. Der ligger for tiden 275 klage-sager fra vandselskaberne og venter på behandling i Landsskatteretten.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk