Foreningen-Vandhuset-617X411

Knap 600 tilmeldte skal debattere vandløsninger. Teknologiudvikling og eksport, sammensætning af bestyrelser og håndtering af skybrud og oversvømmelser er blandt andet på dagsordenen, når vandselskabernes brancheorganisation, DANVA indkalder til årsmøde, der har miljøminister Kirsten Brosbøl som hovedtaler.

DANVA Årsmøde 2015 løber af stablen 28.-29. maj på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense.

”Vi glæder os til en dynamisk debat om, hvordan danskernes drikkevand og håndteringen af spildevand skal forvaltes, så det skaber endnu mere værdi for Danmark og resten af verden,” siger DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen.

Indlæggene på årsmødet aktualiseres af det netop indgåede forlig om en vandsektorlov, hvor forligskredsen blandt andet én gang for alle har slået fast, at ejerskab skal forblive på offentlige eller forbrugernes hænder.

”Nu gælder det om at få så meget bureaukrati som muligt ud af reguleringens modeller, så innovations-kraften forbliver i selskaberne til gavn for kernevirksomheden og samspillet med producenter og rådgivere. Vandselskaberne skal kunne arbejde endnu stærkere for danskernes sundhed, en minimal miljøbelastning, den højst mulige forsyningssikkerhed, klimatilpasning og teknologiudvikling,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA går foran i bestræbelserne på at samle den danske vandsektors kræfter med henblik på at skabe et nyt teknologispring. Den danske vandvision udvikles sammen med blandt andre Miljøministeriet, DI og Dansk Miljøteknologi. Emnet vil blive berørt på årsmødet.

”Vandselskaberne fungerer både som laboratorier og referenceværker. I samarbejde med producenter og rådgivere udvikles løsninger, som modnes til såvel det nationale som det internationale marked. Den måde at gøre det på ”den danske model” er helt unik og har en særlig styrke, der kan være med til at fremme udviklingen af grønne arbejdspladser,” siger Carl-Emil Larsen.

Samarbejdet mellem myndigheder og vandselskaber er også på programmet på årsmødet. I løbet af de to dage i Odense, vil der blive fremlagt gode erfaringer på det område.

”Vi er nået meget langt i Danmark i forhold til, at der er udarbejdet klimaplaner i alle kommuner. Mange steder har storme og skybrud accelereret samarbejder,” siger Carl-Emil Larsen.

Frederiksund Kommune, der blev hårdt ramt af de seneste to storme, fortæller om deres erfaringer, mens Vejle Kommune præsenterer præmisserne for udpegningen af havnebyen som Resilient City under Rockefeller Foundation i netværket, der tæller byer som Bangkok, New York og Singapore.

Pressen er velkommen ved DANVAs Årsmøde 2015. Henvendelse kan ske til Karsten Bjørno.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk