Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er bekymret for sikkerheden omkring prøveboringen efter skifergas i Vendsyssel. Energistyrelsen har 6. maj stoppet arbejdet, da det blev afsløret, at Total har anvendt et kemikalie, som firmaet ikke har fået tilladelse til at bruge.

Det er DANVAs holdning, at efterforskning og indvinding af råstoffer kun må ske, hvor det er uden risiko for grundvandet.

Nu viser det sig, at det franske firma, Total, der har fået lov til at prøvebore efter skifergas i Dybvad i Nordjylland, ifølge Energistyrelsen ikke har fulgt reglerne på området og har anvendt kemikaliet, NULL FOAM, selvom Total ikke har tilladelse til det. Energistyrelsen har stoppet boringen, inden den når de grundvandsførende lag.

Det er chokerende, at Total tilsidesætter lovgivningen, så myndighederne ikke har kontrol over, hvilke kemikalier der bliver brugt til at bore gennem grundvandslaget med,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Som sagen fremstilles i offentligheden, så svækker det tilliden til Total.”

Han forstår ikke, hvorfor Total ikke har sikret sig ved at følge forskrifterne.

Fracking er jo et hedt emne, der diskuteres over hele verden. I Totals hjemland kan man end ikke få lov til at gøre det, de kan i Danmark. Derfor kan jeg heller ikke forstå, hvorfor man laver fejl og øjensynlig tilsidesætter lovgivningen,” siger Carl-Emil Larsen.

”Vi ser skrækeksempler fra udlandet, hvor fracking har forurenet grundvandet. Derfor er det absolut nødvendigt, at myndighederne til enhver tid har fuld kontrol med, hvilke kemikalier der er i brug og hvordan de anvendes. Fejl og mangler kan få alvorlige miljømæssige konsekvenser.”

De europæiske regler for godkendelse af kemikalier tager ikke højde for, hvordan stofferne anvendes.

Derfor mener vi, at der er særlig grund til at undersøge det stof, som Total har brugt uden tilladelse og dets påvirkning af vandmiljøet til bunds. Og det gælder for den sags skyld også de andre kemikalier, der bliver anvendt,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA mener, det er forbundet med risiko at bore efter skifergas.

Problemet er, at man ikke kan være sikker på at holde kemikalierne væk fra grundvandet. Der er jo højt tryk nede i jorden, og derfor er der risiko for, at forureningen vil kunne sprede sig til grundvandet. Så jeg er bestemt ikke tryg,” siger Carl-Emil Larsen.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk