Processen foregår i den høje silo. Foto: Lars Reese.

Det er en rigtig win-win situation, når et restprodukt fra en virksomhed kan skabe værdi for en anden. Og det er tilfældet i Horsens, hvor Horsens Vand aftager aluminium-holdigt spildevand fra virksomheden A/S HAI Horsens, som ellers skulle have betalt for at få vandet behandlet på fx Kommunekemi.

Horsens Vand anvender virksomhedens restprodukt i processen på renseanlægget, hvor fosfor renses ud af spildevandet af hensyn til miljøet, og A/S HAI Horsens sparer penge.

Restproduktet er skyllevand fra overfladebehandling af aluminium. Det er basisk og med til at stabilisere PH-værdien i spildevandet på renseanlægget, og samtidig binder de små aluminium-rester stoffet fosfor i  spildevandet og gør slammet tungere, så det bundfælder sig hurtigere. Og der er ingen problemer med efterfølgende at bruge slammet som gødning på landbrugsjord.

Lokalt samarbejde

Adm. direktør i Horsens Vand A/S Ole Texel er glad for aftalen med A/S HAI Horsens og udtaler:

"Horsens Vand A/S vil være i forreste række, når det gælder samarbejde med lokale virksomheder; ikke mindst på de områder, hvor både virksomhederne og miljøet har gavn af det. Samarbejdet med A/S HAI Horsens er et godt eksempel på et sådant samarbejde, og vi er altid åbne for flere."

Læs mere

Læs mere i Horsens Vands pressemeddelelse.