Vand skal være det nye vind. Folketingspolitikere står i kø for at udtrykke deres forventninger til vand som vækstmotor. Den dagsorden bliver nu lettere at leve ud med nyt ministerium, mener vandsektorens brancheorganisation, DANVA. Til gengæld giver sammenblandingen af miljø og fødevarer panderynker.

DANVA mener, det giver god mening at oprette et nyt forsyningsministerium. Fokus på forsyning kan understøtte den vækststrategi, som vandsektoren er i fuld gang med at implementere sammen med den øvrige branche.

”Vi byder Lars Christian Lilleholt velkommen som forsyningsminister. Vand flyder på tværs af mange sektorer og er en forudsætning for mange af dem. Det gælder for eksempel energi, fødevarer og en række produktionsvirksomheder, ligesom det understøtter den generelle infrastruktur. Derfor er det fornuftigt at give vandsektoren en selvstændig platform. Og vi vil arbejde for, at de centraladministrative siloer i endnu højere grad fjernes, så vi kan udnytte potentialet bedre,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

”For at vækststrategien skal kunne lykkes, kræver det, at innovationskraften forbliver i vandselskaberne. Vores medlemmer skal både kunne tage sig af danskernes folkesundhed, værne om miljøet, dæmme op for effekterne af klimaforandringer og samtidig understøtte udviklingen af ny teknologi til brug for hjemme-markedet og eksport til gavn for flere arbejdspladser. Alt dette sikres gennem en målrettet satsning, som vi umiddelbart ser, Regeringen støtter op om med prioriteringen af oprettelsen af et Energi-, Forsynings- og Klimaministerium. Derfor skal krav om effektivisering og regulering afspejle intentionerne om at skabe mere fremdrift.”

Men hvor DANVA ser lovende perspektiver i det nye forsyningsministerium, så opstår der panderynker ved udsigten til, at ministerierne for miljø og fødevarer er blevet lagt sammen.

”Vi byder Eva Kjer Hansen velkommen som miljøminister til den nye, svære post. Når man som myndighed både skal varetage at føre erhvervspolitik og miljøpolitik samtidig, så vil hensynet til arbejdspladser og bundlinje på den ene side og miljø og folkesundhed på den anden uvægerligt afføde brydninger. DANVA arbejder for at beskytte grundvandet mod forurening og med at rense spildevandet til gavn for miljøet og danskerne,” siger Carl-Emil Larsen.

”Men vand er samtidig en væsentlig forudsætning for fødevareproduktion på for eksempel slagterier, mejerier og bryggerier. Vandselskaberne arbejder konstruktivt sammen med virksomhederne omkring optimal udnyttelse af vandressourcen. Det fokus kan til gengæld styrkes i kraft af det nye ministerium.”

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk