For at skabe teknologispring og grønne arbejdspladser har vandsektoren oprettet en ny udviklingsfond. Vandselskaberne har på DANVAs generalforsamling, der blev afholdt i Odense 28. maj, grundlagt fonden, som skal understøtte udviklingsarbejder mellem vandselskaber, producenter og rådgivere.

Vandvisionen er at fordoble den danske eksport af vandteknologi i 2025. Den målsætning fylder meget i den politiske debat. Vand skal være det nye vind, lyder det fra Christiansborg og fra kandidater, der er på valg til Folketinget.

”DANVA understøtter denne vision. Udover arbejdet med folkesundhed, miljøet og klimasikringer, så er det vigtigt at understøtte udviklingen af ny teknologi, der skal give effektivitet og nye løsninger til gavn for vandkunder, beskæftigelse og eksport. Det sker blandt andet ved etableringen af DANVAs nye fond, som dermed konkret sætter ekstra fart på udviklingen,” siger formand for DANVA, Lars Therkildsen.

Innovation og udvikling er en forudsætning for en effektiv og visionær sektor.

”DANVA går foran og tager lederskab for arbejdet med at skabe ny teknologi i samarbejde med producenter og rådgivere. Vi rykker sammen – det giver Danmark en stærkere branche,” siger Lars Therkildsen.

Den nye fond støtter projekter, der kan forbedre vandsektoren gennem udvikling af nye løsninger. Forsat effektivisering kræver nye muligheder. Sådanne muligheder fremkommer ved en visionær og innovativ tilgang til vores opgaver.”

DANVAs udviklingsfond vil det kommende år have et budget på ca. 10 millioner kroner, der uddeles til forskellige projekter. Det er en forudsætning for at få tilskud, at der deltager mindst et vandselskab i projektet. DANVA vil gerne invitere andre aktører i branchen herunder FVD til at deltage i forpligtende samarbejder omkring fondens arbejde.

Ledestjernerne for udviklingsfonden er effektivitet, kvalitet, teknologiudvikling, forretningsudvikling, samt understøttelse af vækst og eksport.

Men det er ikke kun den rå teknologiudvikling, som vi fokuserer på. Den inddrager også udvikling af selskabernes forretning og vores mulighed for understøttelse af branchen og landets interesser omkring vækst og eksport,” siger Lars Therkildsen.

Alle DANVAs medlemmer bakker op om initiativet og bidrager til finansieringen.

Yderligere oplysninger:

Formand for DANVA, Lars Therkildsen, tlf. 40327122, e-mail: lat@hofor.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk