Navigation i netværk var temaet for DANVAs og Dansk Byplanlaboratoriums kursus i Roskilde den 14.-15. januar, som var tredje kursusgang om klimatilpasning og innovation. Medarbejdere fra kommuner og vandselskaber arbejdede med konkrete klimatilpasnings-projekter fra deres lokalområde, var på ekskursion og fik inspiration fra en række oplægsholdere.

Målet med kurset er at navigere innovative klimaprojekter i mål i en verden af stram økonomi, jura og mentale barrierer.

Rabalderparken

Deltagerne var på ekskursion til Rabalderparken, som var landets første kombinerede regnvandsbassin og skater-anlæg. 

Deltagerne lytter til skateren Bo, der var med til at udvikle anlægget - og medbragte varm kaffe og kage på cyklen til store glæde for gruppen.

Turen gik herefter til Trekroner, hvor alt regnvand håndteres lokalt.

Så flot kan et regnvandsbassin se ud. Naturen har fået et løft i Trekroner takket være LAR-løsningerne i området.

På kurset havde deltagerne også tid til at fordybe dig i deres egne projekter og få sparring fra oplægs-holderne. På kurset deltager tværfaglige grupper fra Roskilde, Skanderborg, Assens, Ballerup og Gladsaxe.

Gladsaxe-gruppen arbejder med et projekt i Bagsværd og har bedt borgerne lave visioner for fremtiden med "fotos på mobilen".

Roskilde-gruppen  arbejder med projektet ”Vandet ud af Jyllinge Nordmark” og deltagerne fortalte, hvor vigtigt det er med gode relationer til de lokale beboere. Deres lokalkendskab er uundværligt fx når der skal placeres sandsække i en beredskabs-situation. Og et godt samarbejde med borgerne sikrer, at de lokale kræfter mobiliseres og er med til at løse konkrete, akutte udfordringer, når stormen raser og vandet angriber.

Deltagerne besøgte også vikingeskibsmuseet, hvor direktøren fortalte en dramatisk historie om udfordringerne, da stormen Bodil ramte Roskilde.

Brugerdreven innovation

Involvering af brugerne er en rigtig god metode til at finde nye løsninger – og vel og mærke løsninger, der virker i praksis.

"Når man arbejder med borgerne, skal man udvise professionel empati og forstå deres behov og udfordringer og lytte til deres ønsker og forslag til løsninger," opfordrede Niels Hansen fra Mind Lab.

Personligt lederskab driver innovation

Birgitte Hoffmann fra Aalborg Universitet præsenterede en række gode eksempler på borgerdeltagelse. Hun fortalte om Augustenborg i Malmø og Hammarby Sjöstad i Stockholm samt et dansk projekt i Stenløse Syd. Her var det en engageret Agenda 21 medarbejder, der drev processen med at skabe en bæredygtig bydel med lavenergi-huse og lokal håndtering af regnvand. Projektet var med til at ændre planloven, så det nu er muligt at stille krav i lokalplanerne om LAR-løsninger.

Birgitte Hoffmann præsenterede en række navigationskompetencer bl.a. at eksperimentere, skabe netværk og alliancer samt visioner, der mobiliserer.

Eksperimenter i byrummet

Det er vigtigt at øve sig på fremtiden ved at teste, om ideerne virker i praksis. Borgerinddragelse giver værdifuld viden og skaber ejerskab og engagement, understregede Peter Munte-Kaas fra Aalborg Universitet.

Firmaet IntraCity har lavet mange eksperimenter i byrummet, og Louise Heebøl understregede, at det er vigtigt at få taget nogle gode fotos fra sine events. Det kan være med til at gøre ideerne til virkelighed, når der er konkrete billeder af, hvordan fremtiden kan se ud.

Økonomien som medspiller

Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen fortalte om en række succeser i Middelfart, bl.a. KlimaByen der er et projekt til 75 mio. kr. der finansieres af Realdania, Middelfart Spildevand og kommunen, som hver betaler 25 mio. kr. KlimaByen skaber merværdi, fordi klimaløsninger samtidig skaber smukkere byrum. Borgerne inddrages i stor stil, og mange har afkoblet regnvandet og anlagt regnhaver i samarbejde med Haveselskabet. Klimatilpasning og byudvikling går hånd i hånd, og samtidig spares der penge. Spildevandsselskabet skulle have brugt 50 mio. kr. på traditionelle rør- og bassinløsninger.

"I Middelfart arbejder vi med konkrete løsninger, og vi skaber vækst i lokalområdet samtidig med at vi skaber grønne, miljøvenlige løsninger i samarbejde med borgerne," sagde Thorbjørn Sørensen.

Oversigt over det område i Middelfart, hvor Klima-Byen skal realiseres.

Juraen som medspiller

Advokat Jens Flensborg gennemgik de mange regler, herunder bekendtgørelsen om medfinansiering af klimaprojekter. Vandselskaberne kan finansiere klimaprojekter 100 % over taksterne også i år (tag- og overfladevand), og hvis projektforslag indsendes inden årets udgang, er det samme gældende næste år.

Nordvand gjorde opmærksom på, at selvom Forsyningssekretariatet har godkendt klimaprojekterne, er det stadig et problem, at vandselskaberne ikke må drifte anlæggene.

Bedre byrum med merværdi

Landskabsarkitekt Peter Raaschou-Nielsen fra Schønherr præsenterede en række projekter, der passer til det specifikke sted og brugernes behov. Han fortalte bl.a. om det store klimaprojekt i Kokkedal, regnhaven foran kulturhuset i Københavns nordvest-kvarter, den rekreative højvandsbarriere i Nørresundby og klimaprojektet på Skt. Annæ Plads. Overalt gælder det om at ”læse” stedet og skabe merværdi gennem dobbelt-anvendelse og multifunktionalitet.

Visualisering af Schønherrs klimaprojekt i Kokkedal.

Kommunikation og mobilisering

Kurset Klimatilpasning og innovation kører frem til den 26. februar, hvor de 5 grupper skal præsentere deres konkrete projekter og afprøve ideerne overfor politikere og kommunikationseksperter. DANVA skriver en reportage fra dagen og interviewer nogle af deltagerne. Artiklen kan læses i april-udgaven af danskVAND.

DANVA og Dansk Byplanlaboratorium har kørt kursus-rækken om håndtering af byens vand i en årrække og vil udbyde kurset igen næste år. Klimatilpasning er en udfordring, der er kommet for at blive.