Fra sommeren 2016 kan udbydere af kommunikationsnet som bredbånd med blandt andet fiberkabler anmode om placering af deres ledninger i kloakrør.

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, mener, at den nye lov åbner for helt nye muligheder:

”Denne løsning kan vise sig at være en gevinst. Den kan spare danskerne for penge og besværligheder og samtidig nemt give hurtigere internet. Der er masser af plads i store kloakrør. Her kan man skyde et fiberkabel ind, så man slipper for at grave. Og det vil ikke genere rensning og anden vedligehold af rørene,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA er i både sit internationale og nationale arbejde med loven målrettet gået efter at få undtaget drikkevandsledninger. Det betyder, at der ikke er sundhedsmæssige aspekter forbundet med loven. Og når man trækker ledninger i de eksisterende kloakker undgår teleoperatørerne udgifter til at grave dem ned.

”I Hovedstadsområdet er man i gang med et pilotprojekt, som kan vise, hvordan vandsektoren på den rette måde kan understøtte danskerne i at få optimeret kommunikationsvejene og gøre Danmark mere digital,” siger Carl-Emil Larsen.

”Vi er i forbindelse med lovvedtagelsen tilfredse med, at vi har fået afværget muligheden for også at benytte drikkevandsledningerne, hvilket kunne have medført en sundhedsrisiko.”

Der er allerede erfaringer i forskelligt omfang flere steder i Europa, hvor bredbånd typisk ligger i meget store spildevandsledninger i for eksempel Wien, Barcelona, Budapest og Hamborg. Erfaringerne er ikke opsamlet systematisk endnu, hvorfor EU afholder en konference i juni. Men noget tyder på, at metoden har medført lavere priser på fibernet.

I praksis vil en teleudbyder nu kunne sende en anmodning til den lokale forsyning om mod betaling at måtte benytte kloak- og tomrør til bredbåndsløsninger.

Det er endnu ikke muligt at give et bud på, hvor stor en betydning loven vil få for udbredelsen af bredbåndsløsninger, men der vil uden tvivl være en særlig interesse for at få trukket fiberkabler i kloakker i landets større byer.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk