DIN Forsynings bestyrelsesformand Erik Buhl Nielsen (tv) og Esbjergs borgmester Johnny Søtrup fejrer fusionen.

Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyningsservice A/S er den 2. marts 2015 fusioneret og har stiftet et fælles serviceselskab ved navn Din Forsyning A/S.

DIN Forsyning A/S dækker et stort geografisk område og bliver et af landets største forsyningsselskaber med 165.000 forbrugere.

Fusionen betyder samtidig et farvel til Esbjerg Forsyning og Varde Forsyning. Sammenlægningen af de to forsyninger berører de administrative og driftsmæssige ydelser. Det betyder, at nok er navn, logo og telefonnummer nyt, men opgaverne uændrede. Kunderne vil ikke opleve de store ændringer i dagligdagen i forhold til deres hidtidige kundeforhold.

"DIN Forsyning A/S vil fortsat være garant for, at vore kunder serviceres med rent drikkevand, stabil fjernvarme og sikker håndtering af spildevand i Esbjerg og Varde kommuner og i Varde Kommune en miljøvenlig affaldshåndtering," siger Erik Buhl Nielsen, bestyrelsesformand for DIN Forsyning A/S og fortsætter:

"Sammen står vi stærkere overfor de opgaver, der skal løses i fremtiden. Det gælder eksempelvis i forhold til udvikling af miljørigtige løsninger til fordelagtige priser."

Ifølge en økonomisk analyse forventes fusionen at medføre en samlet årlig besparelse på 17,1 mio. kr. DIN Forsyning A/S er ejet af de to kommuners Holding-selskaber.

Kunden i fokus

I den daglige håndtering af drikkevand, fjernvarme, spildevand og affald står især en ting centralt hos DIN Forsyning A/S: kunden.

"Vi vil fokusere på at skabe resultater til gavn og glæde for vores kunder. Vi vil holde en kurs, som sikrer, at vi kan konkurrere på markedsvilkår og vil være i stand til fortsat at tilbyde attraktive priser til vore kunder," siger Jesper Frost Rasmussen, adm. direktør i DIN Forsyning A/S.

Læs mere om DIN Forsyning A/S på www.dinforsyning.dk

 

Kilde: Pressemeddelelse fra DIN Forsyning A/S