Debatindlæg i Børsen 27. marts 2015

Dansk Industri (DI) præsenterer i et debatindlæg i Børsen 18. marts holdninger, som DANVA frygter kan hæmme den nationale partnerskabsalliance, der har sat turbo på arbejdet med udvikling og eksport af vandteknologi.

Man kan samtidig spørge, om DI med sin udmelding ikke er i direkte modstrid med sine egne medlemmer i vandbranchen, heriblandt offentligt ejede vandforsyninger.

 

DI siger i debatindlægget under overskriften "Forsyningsselskaber skal holde sig væk", at vandselskaber kun skal "løse en opgave inden for kommunegrænsen."

 

Er DI's medlemmer i den samlede vandbranche enige i det?

Vi foreslår ikke frie tøjler

Udmeldingen står i hvert fald i skærende kontrast til de ønsker og behov, som DANVAs medlemmer oplever, at producenter og rådgivere vil have opfyldt af vandselskaberne gennem udviklings- og eksport-partnerskaber.

 

DI påstår tillige, at DANVA foreslår, "at offentlige virksomheder skal have frie tøjler til at udvide deres aktivi-teter, så de kan bevæge sig ind på eksportmarkeder". Det har DANVA aldrig foreslået, så det må vi bede om dokumentation for.

 

DANVA pointerer til enhver tid, at vandselskaber skal have bedre rammer for at kunne understøtte rådgivere og producenter i udvikling og eksport af vandløsninger.

 

Dansk erhvervsliv og politikerne understreger, at forsyningsselskaber er centrale spillere for udvikling af ny teknologi.

 

I vandsektoren oplever vandselskaberne et pres fra producenter og rådgivere om at indgå i samarbejder om nye løsninger, der gør den hjemlige drift endnu mere effektiv, og som kan markedsmodnes med henblik på eksport.

Enestående værdikæde

Vandselskabernes rolle er i den forbindelse at være åbne laboratorier, hvor man sammen med partnere kan udvikle løsninger med potentiale.

 

Hvis samarbejdspartnerne beder om det, kan forsyningen efterfølgende i rollen som honest broker, qua vandselskabets troværdighed og ikkekommercielle formål, være med til at åbne dørene hos udenlandske kunder, så rådgivere og producenter kan få underskrevet deres kontrakter.

Denne globalt set enestående værdikæde i den danske samarbejdsmodel i vandbranchen ser vi blandt andet praktiseret af Aarhus Vand i Chicago, hvor vandselskabet hjælper AKV, DHI, Nissens Energi Teknik, Landia A/S og Danfoss med at få ordrer hjem.

Finansieres af private midler

Den opgave, som Aarhus Vand har i den forbindelse, finansieres af private midler og ikke af de østjyske vandkunder, som DI fejlagtigt insinuerer.

 

Forsøger DI med sin udmelding at pacificere forsyninger og bremse udviklingen i stedet for at understøtte den acceleration af vandteknologi, som Danmark har så stærkt brug for?