Folkemødet på Bornholm løber af stablen 11.-14. juni, og DANVA deltager i samarbejde med andre aktører i følgende 5 arrangementer:

  • Plast i havet
  • Spillet om det rene drikkevand
  • Vandsmagningskonkurrence
  • Vandsymbioser
  • Klimadebat: Skybrud skaber fremtidens by

Læs mere om de 5 arrangementer herunder:

Plast i havet

Fredag d. 12. juni kl. 15.00-15.55 deltager DANVA i arrangementet ”Plast i havet” i Operates telt ved Allinge Røgeri.

Plast er et problem for havmiljøet, hvor der blandt andet sejler plastøer rundt. Gennem debatten på Folkemødet afdækkes problemets omfang, hvilke adfærds- og reguleringsmæssige udfordringer vi står overfor, og hvilke beslutninger vi har mulighed for at tage lokalt, i Folketinget, i EU og på internationalt plan.

Deltagere: Plastfrit Hav, miljøordførere, Danske Havne, KIMO Danmark - 120 kommuner i de nordeuropæiske lande som arbejder for beskyttelse, bevarelse og forbedring af havmiljøet i det nordlige Europa, er med i panelet. Fra DANVA deltager Carl-Emil Larsen.

Spillet om det rene drikkevand

Fredag kl. 16.00-17.00 deltager DANVA i arrangementet ”Spillet om det rene drikkevand” i Det Grønne Telt, Allinge Havn.

DANVA og Danmarks Naturfredningsforening giver 200 millioner kroner til tre politikere. Kan de blive enige om, hvordan de skal investeres, hvis vi skal sikre vores drikkevand mod sprøjtegifte i fremtiden? 

Ved sidste års Folkemøde lovede politikerne, at de ville arbejde for at beskytte de områder, hvor vi henter drikkevandet. Nu har Miljøministeriet sat pengene af til at kortlægge områderne. Hvordan kommer vi videre?

Deltagere: Lone Loklint (RV), Henrik Høgh (V), Torben Hansen (S), DANVA’s direktør Carl-Emil Larsen, DN's præsident Ella Maria Bisschop-Larsen.

Ordstyrer: Reimer Bo

Konkurrence om bedste vandsmag

Fredag kl. 14.00-17.00 er er ”Vandsmagningskonkurrence” udenfor Det Grønne telt på Allinge Havn.

Bornholms Forsyning gentager successen fra Folkemøde 2014 med en vandsmagningskonkurrence forud for og i relation til quizzen i Det Grønne Telt. Sidste år smagte og stemte 234 gæster på vand fra fire forskellige prøver og valgte en favorit. Arrangementet sætter fokus på betydningen af det rene vand og den forskellige smag, der overrasker deltagerne.

DANVA har i relation til arrangementet fået fremstillet et antal drikkedunke med foreningens logo. Flaskerne uddeles i forbindelse med denne event.

Vandsymbioser

Lørdag 13. juni kl.11.00-12.00 deltager DANVA i arrangementet ”Vandsymbioser” i Bornholms Forsynings lokale på Torvet.

Dansk SymbioseCenter, DANVA og Holbæk Forsyning inviterer til paneldebat mellem vandforbrugende virksomheder og forsyningsselskaber, der allerede i dag arbejder med nye forsyningsformer og symbiosestrømme. Paneldeltagerne vil bl.a. være HOFOR, Holbæk Forsyning og repræsentanter fra vandforbrugende virksomheder.

I industrielle symbioser bliver den ene virksomheds reststrøm til den anden virksomheds ressource. Og det er til gavn for både bundlinje og miljø. Sådan er det også for vandområdet. Vand fra andre kilder end grundvandsreserven og procesvand fra industrien kan genanvendes til industrielle formål på andre virksomheder.

Deltagere er blandt andre: Victors Vask, Danish Crown og miljøministeren. Fra DANVA deltager Lars Therkildsen.

Skybrud skaber fremtidens by

Lørdag den 15. juni kl. 17.30 – 18.30 deltager DANVA i en klimadebat i Dansk Arkitektur Centers telt i Kampeløkke havn.

Skybrud er mere end oversvømmede kældre og uoverskuelige udgifter. Skybrud er også en unik chance for at gentænke designet af vores byer og skabe et forbillede for, hvordan vi i fællesskab udvikler fremtidens bæredygtige byer. Klimadebatten er arrangeret af DAC og VANDPLUS i samarbejde med Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen.

Deltagere:

Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden

Christian Peter Ibsen, klimadirektør, tænketanken Concito

Jesper Pagh, arkitekt, direktør Arkitektforeningen

Jørn Pedersen, borgmester Kolding, formand for KLs Teknik & Miljøudvalg (uafklaret)

Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA

Baggrunden for debatten er, at vi i de kommende år skal investere milliarder i at håndtere klimaforandringerne. Hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vi ikke blot udvider kloakker, men også benytter de store investeringer til at gøre vores byer grønnere og mere attraktive?

DANVAs engagement

DANVAs deltagelse i Folkemødet skal resultere i understøttelse af mulig gennemførelse af politiske initiativer og en profilering af foreningens og medlemmernes arbejde, ligesom den skal give et løft i forhold til pleje af kontakter til politikere og andre relevante interessenter.

DANVA er repræsenteret ved formand Lars Therkildsen, direktør Carl-Emil Larsen, afdelingschef Helle Katrine Andersen og kommunikationschef Karsten Bjørno.

Læs mere

Læs mere om Folkemødet her: www.brk.dk

Yderligere information

Kontakt Karsten Bjørno på tlf. 20 14 35 42 eller e-mail kbj@danva.dk