Det nye multifunktionelle klimaprojekt i Viborg har netop vundet KTC’s Innovationspris, og 4. november mødte 175 deltagere op til VANDPLUS konference for at besøge projektet og lære af erfaringerne fra både Viborg og de 3 andre fyrtårns-projekter om klimatilpasning med merværdi.  

sØnæs indeholder både en rensedam, der bugter sig gennem området og har gjort næsset til en ø, en række opsamlingsbassiner og er blevet forvandlet til en ny rekreativ folkepark med grillplads, mødesteder og mange muligheder for aktivitet i naturen. Flere aktiviteter har indbygget spænding pga risiko for at falde i vandet fra trædesten, vippebro, gynge og tømmerflåde.

Viborg har i mange år haft problemer med oversvømmelser af Gl. Århusvej og overløb af urenset spildevand til Søndersø ved kraftig regn. Det problem er nu løst takket været den nye rensedam, der kan rumme 48.000 m3 vand, og områdets nye lavninger, der under ekstremregn fungerer som bassiner, der tilbageholder regnvand. Ved bundfældning tilbageholder rensedammen mindst 60 % fosfor, 60 % organisk stof (COD) og 20 % kvælstof og forbedrer dermed vandkvaliteten i Søndersø.

Henrik Juel Poulsen fra Energi Viborg Vand fortalte om pumpestationen, og Morten Sass Glarbo delte ud af sin viden om rensedammen.  

Godt samarbejde

sØnæs er resultatet af et engageret samarbejde mellem Viborg Kommune, Energi Viborg Vand, Orbicon og arkitekter fra Møller og Grønborg, der også har inddraget borgerne i udvikling af området. Klimaprojektet er en overvældende stor succes, der bliver benyttet flittigt af borgerne. Målinger viser, at der nu kommer 5 gange flere cyklister gennem området i hverdagene og 15 gange flere cyklister i weekenden, og alene i august måned var der 27.000 besøg i Viborgs nye vandlandskab. Området ligger smukt placeret ved Søndersø og er populært både til picnic, børnefødselsdage, motion og rekreation.  

Lær af VANDPLUS erfaringer

Projektleder Lotte Kunstmann fra Viborg Kommune og Iben Kristensen fra Energi Viborg Vand stod i spidsen for en af dagens workshops om, hvordan man udvikler et anlæg sammen, og de viste også stolt rundt på sØnæs på ekskursionen om eftermiddagen. Respekt for hinandens roller og ønsker er vigtigt i processen, og det er en god ide at lave en fordelingsnøgle for kommunens og forsyningens udgifter, så der ikke bliver økonomiske kampe, samt en plan for hvem, der har ansvar for vedligeholdelse af hvilke områder.

På grund af områdets store popularitet er der udviklet en App om sØnæs, der blev præsenteret i en demo-version på dagen og kan hentes i Appstore om en uges tid. Desuden er der opsat en touch-skærm i området, hvor besøgende kan få et overblik over aktiviteter og udfoldelsesmuligheder i vandlandet.

4 fyrtårns-projekter

Udover sØnæs blev de 3 andre VANDPLUS-projekter også præsenteret på konferencen: Kilen i Solrød, Lindevangsparken på Frederiksberg og idrætsanlægget i Gladsaxe. Sidstnævnte bliver præsenteret i dybden på den næste VANDPLUS konference den 11. november, hvor deltagerne kommer på rundvisning i området. Desuden deltager DANVAs direktør Carl-Emil Larsen i den afsluttende paneldebat.  Se program og læs om VANDPLUS projekterne på vandplus.dk

Den røde kontrastfarve på sØnæs synliggør fortællingen om vand.

Hvordan kommer vi videre?

Ambitionen for VANDPLUS partnerskabet mellem Naturstyrelsen, Realdania og Lokale og Anlægsfonden er, at godt samarbejde om klimaprojekter med merværdi og dobbeltfunktion skal blive mainstream, og projektchef Anne-Mette Gjeraa fra Realdania mener, vi allerede er kommet rigtigt langt med klimatilpasning og samarbejde om at løse en af samfundets store udfordringer. Flere af deltagerne understregede, at VANDPLUS partnerne har været rigtig gode sparringspartnere i processen, og at deres faglige input og krav har været en vigtig faktor i at gøre projekterne til virkelighed til glæde og gavn for både miljøet og borgerne.

Målepindende viser vandstanden ved forskellige regnhændelser.

Rammer og regler

Naturstyrelsen og Kommunernes Landsforening deltog i den afsluttende paneldebat, og konsulent Susanne Lykke Jakobsen fra KL understregede, at der i øjeblikket er lovbarrierer og behov for at få reglerne for finansiering af klimaprojekter gjort mere fleksible. Kontorchef Katrine Rafn fra Naturstyrelsen svarede, at klimatilpasning endnu ikke er det, der har stået øverst på den nye miljøministers og regerings dagsorden, men hun bemærkede, at VANDPLUS projekterne beviser, at det faktisk godt kan lade sig gøre at lave spændende og økonomisk fordelagtige projekter indenfor de eksisterende rammer. Hun oplyste, at ministeriet lancerer et nyt samfundsøkonomisk værktøj (PLASK) på portalen www.klimatilpasning.dk om en uges tid.

Vandchef Flemming Hermann fra Energi Viborg Vand understregede, at det er vigtigt at fortsætte det gode samarbejde mellem kommune og forsyning, og han gjorde opmærksom på, at der ligger en tikkende bombe i jorden i form af gamle kloakrør, der kan sende taksterne på himmelflugt, hvis der ikke findes smarte fælles løsninger, der også håndterer regnvand på overfladen. Han opfordrede til, at forsyningerne altid inddrages tidligt i processen og er med i udvikling af klimaprojekter helt fra starten.

Både KL, NST, Realdania og LoA udtrykte begejstring for VANDPLUS projekterne og opfordrede deltagerne til at lære af de gode erfaringer og bære faklen videre. I alt har 900 mennesker været involveret i VANDPLUS – enten i de 4 fyrtårnsprojekter eller på konferencer.

Læs mere

Find masser af læsestof, tips og tricks på kampagnesiden vandplus.dk

DANVA, Dansk Byplanlaboratorium og Vand i Byer udbyder et nyt kursusforløb om Klimatilpasning og innovation. Kurset starter den 20. januar 2016 i Viborg med besøg på sØnæs. Læs mere om kurset.