På foranledning af et spørgsmål fra et vandselskab, gør DANVA opmærksom på, at den samlede statslige afgift pr. m3 drikkevand for året 2016 er på 6,25 kr.

Den samlede afgift for 2016 består af en afgift på ledningsført vand på 5,86 kr. plus et bidrag til drikke-vandsbeskyttelse på 0,39 kr. Beskyttelsesbidraget på 0,39 kr. blev indført ved lov i april 2015. Før lov-ændringen var beskyttelsesbidraget for 2016 sat til at være på 0,67 kr.

Regler og vejledning

Gældende satser for de samlede statslige afgifter pr. m3 drikkevand fremgår af punkt E.A.7.5.5 Afgiftens størrelse og beregning i SKATs juridiske vejledning.

Bidraget til drikkevandsbeskyttelse blev ændret ved § 2 i lov nr. 538 af 29. april 2015.

Indregning i prisloftet

DANVA har spurgt Forsyningssekretariatet hvordan vandselskaberne kan forholde sig, hvis afgifts-ændringen ikke er indregnet i prisloftet. De har hertil uddybet følgende:

”I forbindelse med prisloftafgørelserne anvender vi ikke vandafgiften direkte. Vi angiver afgiften både i afgørelsen og i bilag A, men vi bruger den ikke i selve beregningerne af prisloftet. Vi bruger selskabets egen budgetterede afgift.

Til beregningen af prisloft ekskl. afgift til ledningsført vand anvender vi selskabets egen budgetterede afgift til ledningsført vand i 2016. I forbindelse med korrektionen i forhold til faktiske afholdte afgifter til ledningsført vand, som vil blive foretaget i et fremtidigt prisloft, vil selskabet blive korrigeret for forskellen mellem den budgetterede og den faktiske afgift i 2016.

Hvordan skal selskaber så forholde sig i forhold til prisloftet?

De selskaber, som ikke har modtaget afgørelse om prisloft for 2016, kan i deres høringssvar angive en ny budgetterede afgift for 2016. Såfremt høringsfristen er overstået, kan selskabet kontakte os pr mail eller telefon, og angive en ny budgetterede afgift. Vi er dog i gang med udsendelsen af prisloftafgørelserne, så de skal kontakte os hurtigst muligt.

De selskaber, som har modtaget afgørelse om prisloft for 2016, vil som altid modtage en korrektion i et fremtidigt prisloft i forhold til selskabets faktiske afgift til ledningsført vand. Såfremt selskabet mener, at ændringen af afgiften har en væsentlig betydning for selskabets prisloft, kan selskabet tage kontakt til os. Så vil vi se på mulighederne for at genoptage prisloftet for selskabet.”

Yderligere information

Kontakt Jens Plesner på telefon 8793 3560 eller e-mail: jpl@danva.dk