Kommunikationsmedarbejder Julie Maj Bryderup Gaardsdal fra Provas på DANVAs stand på Karrieredagen i Aarhus.
Vandselskaberne betragter kunderne som ressourcestærke medspillere og indlemmer dem i stigende grad i deres arbejde. Tendensen er nemlig, at forsyningerne kommunikerer stadig tydeligere til kunderne. Dialogen giver grundlag for sammen at skabe fælles merværdi for samfundet.

Vandsektoren genskaber i disse år sig selv i den vigtige position, som den helt centrale spiller i udviklingen af samfundet. Det udmøntes blandt andet gennem en stadig mere intens dialog med kunderne.

Kommunikation i vandselskaberne er temaet i det nye nummer af magasinet danskVAND fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

Vi har alle muligheder for at skabe mere værdi sammen med kunderne omkring vores løsninger. Al erfaring viser nemlig, at en stor del af vores kunder i dag er både engagerede og motiverede for at være en aktiv del af det arbejde, vi udfører lige uden for deres hoveddør, hvis vi inviterer dem til det. Det er branchens opgave at udnytte denne mulighed.”, udtaler Jens Bastrup, direktør i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S og rådgiver for DANVAs bestyrelse samt temaredaktør for det nye nummer af danskVAND.

Der er en lang række fordele ved at se kommunikationsopgaver i et større perspektiv, mener han.

”Når det strategiske mål er at skabe en veldreven virksomhed med et godt omdømme, placeres kommunikation automatisk blandt de største strategiske elementer i virksomheden. Samtidig er der fra omgivelsernes side en forventning om en åbenhed, der rækker længere end forventningen om korte svartider og klagebehandlingsnævn, og dér har kommunikation en nøglerolle,” siger Jens Bastrup.

Temaartiklerne i april nummeret af danskVAND afspejler, at forsyningerne rykker frem i det samfundsmæssige rampelys som proaktive, engagerende og kommunikerende virksomheder, der tager den moderne kunde alvorligt.

Vandsektoren betragter kunden, som den ressourcestærke medspiller, han er – og sammen skabes bedre løsninger og fælles merværdi.

Temaet i danskVAND beskriver, hvordan Hovedstadsområdets nye renseselskab, BIOFOS, udover fokus på spildevandsrensning og ressourceudnyttelse, har kommunikation med kunderne som et væsentligt parameter.

Hos Aalborg Forsyning, Kloak A/S ved man godt, at man ikke kan gøre alle borgere og erhvervsdrivende til-fredse, når man gennemfører anlægsprojekter. Derfor har selskabet i flere år arbejdet strategisk med tilfredshedsundersøgelser.

Læs bladet

Du kan læse det nye nummer af danskVAND her.

Yderligere oplysninger:

Karsten Bjørno, kommunikationschef i DANVA, kbj@danva.dk, mobil 2014 3542