Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er begejstret for den fortsatte positive udvikling i vandselskaberne. De seneste nøgletal for vandsektoren viser igen i år, at vandselskaberne generelt er væsentligt mere effektive end det, der kræves af dem.

Vandselskaberne har styr på deres økonomi og driver generelt deres virksomheder excellent. Det viser ”Vand i tal 2014”, der fornylig er kommet på gaden. Vandselskaberne fortsætter dermed den målrettede effektivisering, der blev påbegyndt i 2001 og som tog ekstra fart gennem 2006/07.

Vi kan konstatere, at vandselskaberne har leveret imponerende resultater, og at vandsektorloven kun har haft marginal indflydelse på deres arbejde med at effektivisere driften. Den positive udvikling gennem alle årene er sket på baggrund af vandselskabernes strategier om at drive virksomhederne optimalt,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

De nye nøgletal for vandsektoren ”Vand i tal 2014” viser, at vandselskaberne i gennemsnit effektiviserede deres driftsudgifter med 3,9 procent per solgt kubikmeter vand i 2013 sammenlignet med året før. I perioden fra 2010 til 2013 er driftsudgifterne faldet med 10,9 procent.

Billedet ser tilsvarende ud for spildevandsselskaberne. Her faldt driftsudgifterne i 2013 med 2,2 procent pr. kubikmeter, mens faldet fra 2010-2013 i alt er på 10,8 procent.

Samtidig med, at vandselskaberne effektiviserer mere end forventet, så viser ”Vand i tal 2014” også, at drikkevandselskaberne i 2010-2013 øgede deres investeringer med 32 procent, mens spildevands-selskaberne i samme periode har øget investeringerne med hele 49 procent. Den udvikling, der blandt andet sikrer borgerne mod oversvømmelser, ventes at fortsætte de kommende år.

Vandsektoren arbejder for den størst mulige åbenhed om vandselskabernes virke og deres formål med at understøtte folkesundheden, sikre miljøet og skærme danskerne mod konsekvenserne af klimaforandring-er.

En ny kundetilfredshedsundersøgelse, som er udarbejdet af DANVA og offentliggjort i ”Vand i tal 2014”, viser, at 80 procent af flere tusinde adspurgte forbrugere ikke ved, hvor meget de betaler for deres vand, ligesom en stor majoritet heller ikke kender navnet på deres vandselskab.

DANVA har som noget nyt udviklet et interaktivt danmarkskort med vandpriser. Forbrugerne kan dermed for første gang få et samlet overblik over, hvad man betaler for at få leveret drikkevand og afledt spilde-vand hos de selskaber, der er omfattet af vandsektorloven.

Ved at klikke sig ind på det interaktive danmarkskort kan man for de selskaber, der er underlagt vand-sektorloven, se prisen, ligesom man også kan finde ud af, hvor drikkevandet kommer fra og hvem, der renser spildevandet samt arbejder med klimaløsninger.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk