Vandselskaberne foreslår etablering af et branchefinansieret klagenævn med fokus på leveringsvilkår i vandsektoren. Forbrugernes tryghed og tillid vil kunne øges ved etablering af et uafhængigt ankenævn, som kan forholde sig til tvister mellem kunder og forsyning, mener vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

Modellen med et vandankenævn henter inspiration fra Ankenævnet på Energiområdet.

”Et uafhængigt vandklagenævn vil give forbrugerne mulighed for en enklere, hurtigere og ikke mindst billigere behandling af en klage over en forsyning. I dag skal en kunde reelt bruge domstolen og/eller Forbruger-ombudsmanden, hvis en tvist går i hårdknude,” siger formand for DANVA, Lars Therkildsen.

”Med tiden kan afgørelser fra klagenævnet desuden blive retningsgivende for forsyningernes håndtering af kundespørgsmål.”

Vandselskaberne behandler hvert år et større antal klager fra kunder. Det kan være uenigheder om levering som for eksempel tryk på vandet. Det kan også være tvister om ansvar for ledninger og betaling for udbedringer. I dag er det vandselskaberne, der afgør klagerne. Hvis kunden ikke er tilfreds med udfaldet og ønsker det prøvet af tredjepart, så kan det ske via et privatretsligt søgsmål.

"Er der politisk opbakning til det, så foreslår vi, at det kan etableres hurtigt, for eksempel ved at lave en konstruktion parallel til eller sammen med Ankenævnet på Energiområdet,” siger Lars Therkildsen.

Hos forsyningerne i Holland, Frankrig og Storbritannien vurderes det, at pengene til ordningerne, som skal komme fra branchen selv, er givet godt ud. I Danmark tilkendegiver Dansk Fjernvarme, at den er godt tilfreds med ordningen omkring det omtalte Ankenævnet på Energiområdet, der er finansieret af forsyningerne inden for el, varme og gas.

Forslaget om ankenævnet sættes i spil blandt andet som en konsekvens af det dårlige resultat af de nyligt afholdte forbrugervalg til vandselskabernes bestyrelser. Valgdeltagelsen kunne måles i promiller eller få procent. Desuden forpligter de valgte repræsentanter sig ifølge loven til at varetage selskabets interesser og ikke kundernes.

”Vi mener i sektoren ikke, at forbrugervalgene har givet den tryghedsskabende effekt for kunderne, som de var tiltænkt af Folketinget. Desuden er det meget få kunders stemmer, der nu er repræsenteret i bestyrelserne. Valgene har været dyre at afholde, men har et meget sparsomt udbytte,” siger Lars Therkildsen, der ud over et vandankenævn også foreslår et yderligere alternativ til forbrugervalgene.

”Vi kan inddrage brugerpaneler bestående af repræsentanter fra grundejer- og boligforeninger, som vand-selskaberne skal holde møder med jævnligt. Sammenholdt med et ankenævn kan kunderne dermed opnå både tryghed og indflydelse.”

Yderligere oplysninger:

Formand i DANVA, Lars Therkildsen, tlf. 4032 7122, e-mail: lat@hofor.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk