Kirsten_Brosbøl_617px
Miljøminister Kirsten Brosbøl er hovedtaler på DANVAs årsmøde. (Foto: Claus Bjørn Larsen).
570 tilmeldte skal debattere den kommende vandsektorlov. Valg af formand og bestyrelse er også på dagsordenen, når vandselskabernes brancheorganisation, DANVA indkalder til årsmøde, der har miljøminister Kirsten Brosbøl som hovedtaler.

DANVA Årsmøde 2014 løber af stablen 22.-23. maj på Comwell Kolding. Regeringens evaluator af vandsektorloven vil på årsmødet uddybe baggrunden for de vurderinger, som danner grundlag for evaluerings-rapporten. Folketingets miljøordførere skal desuden debattere udvalgte emner fra evalueringen under ledelse af ordstyrer Kaare R. Skou.

”Vi glæder os til en dynamisk debat om den kommende regulering, som er bestemmende for, hvordan danskernes drikkevand og håndteringen af spildevand skal forvaltes,” siger DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen.

Det gælder nu for lovgiverne om først og fremmest at afbureaukratisere reguleringen og skabe incitamenter til, at vandselskaberne kan arbejde endnu stærkere for danskernes sundhed, en minimal miljøbelastning, den højst mulige forsyningssikkerhed og teknologiudvikling i samarbejde med rådgivere og producenter.”

Emner for debatten er medfinansiering af klimatilpasningsløsninger, ejerforhold og den økonomiske regulering.

Der ligger i dag en række hindringer i vejen for, at kommuner og vandselskaber hensigtsmæssigt kan udføre klimatilpasningsløsninger sammen. Problemerne lægger en dæmper på tilskyndelsen til at investere i løsningerne. For at få en optimal udnyttelse af potentialet, skal vandselskaberne have mulighed for at planlægge og drifte de klimatilpasningsløsninger, som de finansierer. Desuden skal der ændres praksis på skatteområdet, så klimatiltagene ikke bliver unødigt dyre på grund af skat og moms.

Regeringens evaluator lægger i sin vurdering op til, at vandselskaberne skal kunne privatiseres gennem afskaffelse af hvile-i-sig-selv-princippet. DANVA mener ikke, at det skal være muligt at profitoptimere taksten.

”Men det er logisk, at de beløb, som vandselskaberne sparer gennem effektiviseringer skal forblive i selskaberne, så de kan anvendes til investeringer i stedet for, at forsyningerne skal ud og låne til opgaverne,” siger Carl-Emil Larsen.

Evalueringsrapporten er meget klar i sin konklusion om, at den nuværende regulering er en restriktiv, administrativ tung regulering, der unødigt begrænser vandselskabernes handlefrihed, effektiviserings-incitamenter, innovationskraft og samarbejdsmuligheder med branchen. DANVA mener derfor, at temaet for ændringer bør være afbureaukratisering og mere ledelsesfrihed til selskaberne og deres bestyrelser.

DANVAs medlemmer skal på årsmødet udover at debattere også vælge, hvem der for den næste periode skal være organisationens repræsentanter i bestyrelsen. Der skal ved samme lejlighed udpeges, hvem der skal stå i spidsen for DANVA. Den nuværende formand, Lars Therkildsen, som er administrerende direktør i HOFOR A/S, genopstiller til posten.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk