Regeringens evaluator anbefaler, at private virksomheder og investorer overtager driften af de danske vandselskaber. De skal kunne lave overskud på vand og trække profitten ud. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er uenig i anbefalingen, der danner grundlag for Folketingets revision af den nye vandsektorlov.

Danmark skal have en ny vandsektorlov. I regeringens evalueringsrapport, der ligger til grund for politikernes lovarbejde, anbefaler Deloitte at privatisere de kommunalt ejede vandselskaber. Det skal ske ved, at man afskaffer det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip, så private investorer får mulighed for optjene overskud på drikkevand og spildevand.

Et af argumenterne for privatisering er, at det vil tilskynde til en mere effektiv drift. Men det argument holder ikke, fastslår direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen:

”Vandselskaberne er ekstremt effektive og holder isoleret set priserne på vand i ro. Det dokumenterer nøgletal fra sektoren. Det, der stiger, er overvejende skatter og afgifter,” siger Carl-Emil Larsen.

En privatisering af vandsektoren vil øge risikoen for et mindre fokus på sundhed, miljø, natur og klimatilpasning samt forsyningssikkerhed til fordel for overskudsgrad.

”Vandselskaberne arbejder ikke med profitoptimering. De sikrer i stedet befolkningen rent vand at drikke, vand til fødevareproduktion og hygiejne samt sikker afledning og rensning efterfølgende. Desuden er de garant for folkesundhed, en lille miljøbelastning samt forsyningssikkerhed,” siger Carl-Emil Larsen.

Evalueringsrapporten til lovgiverne fra Deloitte viser desværre flere steder, at forfatterne ikke fremfører korrekte oplysninger. Anbefalingerne om salg af danske vandforsyninger til private ejere underbygges blandt andet med, at Berlin har gode erfaringer med den model. Det er ikke korrekt. I Berlin har kommunen i november nemlig tilbagekøbt fuldt ejerskab over vandselskabet fra Veolia, fordi konstruktionen var uholdbar. Ordningen har skabt stor debat og medført, at priserne på vand er steget i Tysklands hovedstad.

Carl-Emil Larsen tvivler på, at det vil være danske selskaber, der vil få et overskud fra drift af danske vandselskaber:

”De store private aktører, der vil være interesserede i at drive vandselskaber, er udenlandske. Overskuddet fra den højere vandpris, danskerne skal betale, vil ryge ud af landet i en eller anden grad,” siger Carl-Emil Larsen.

”Desuden viser erfaringer fra blandt andet England, at en privatisering af vandsektoren har resulteret i opbygningen af et kæmpemæssigt og dyrt offentligt kontrolapparat, der skal sikre, at de private aktører overholder deres forpligtelser.”

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk