Klima-Betalingsregler-617X411
Skatteminister Morten Østergaard har 10.06.2014 svaret på en række spørgsmål, som blev rejst af Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti via Skatteudvalget vedr. medfinansiering af klimaprojekter.

Budskabet er, at ministeren finder, at der så vidt muligt bør sikres et hensigtsmæssigt samspil mellem de relevante lovregler. Det er også ministerens opfattelse, at de skatte- og momsmæssige udfordringer i forhold til spildevandsforsyningerne skal løses inden for rammerne af den gældende lovgivning. Løsningen er således ikke at indføre særregler for forsyningernes deltagelse i andre aktørers klimatilpasingsprojekter.

I forhold til momssiden oplyses det, at det ikke er muligt at indføre danske særregler, da området er reguleret af EU´s momsdirektiv.

Endvidere er betragtningen, at det er hurtigt og enkelt at få svar fra SKAT, når der anmodes om bindende svar efter skatteforvaltningslovens regler.

Læs mere

Se alle spørgsmål og svar i dette dokument (PDF).

Dokumenterne kan også læses på Folketingets hjemmeside her.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?