Anbefalingerne i rapporten afslører mange af den nuværende lovs uhensigtsmæssigheder og danner et solidt grundlag for en konstruktiv dialog med lovgiverne om udformningen af den kommende vandsektorlov, der skal styres mindre af teknokraternes regnemaskiner og mere af viden om vand.

Den nuværende vandsektorlov er ”en restriktiv, administrativ, tung regulering, der unødigt begrænser vandselskabernes handlefrihed, effektiviseringsincitamenter, innovationskraft og samarbejdsmuligheder med vandsektoren”, lyder konklustionen i Deloittes rapport i ”Evalueringen af vandsektorloven”.

DANVAs resumé af rapporten

DANVA har udarbejdet et notat, der giver et kort resumé af Deloittes rapport om evaluering af vandsektorloven. Notatet er baseret på rapportens kapitel 1 ”Sammenfattende evaluering af vandsektorloven”. Der er alene tale om et resumé udarbejdet som en service til DANVAs bestyrelse og medlemmer; d.v.s. konklusioner og anbefalinger er ikke kommenteret.

Læs DANVAs notat her.