Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er enig med KL i, at den nye vandsektorlov skal give et bedre grundlag for den indsats, der skal minimere konsekvenserne af skybrud. Klimaaktiviteter, der i dag skal gennemføres via bureaukratiske medfinansieringsregler, skal være en del af vandselskabernes hoved-aktivitet.

Danmark er sårbar over for de tiltagende klimaskabte skybrud og oversvømmelser. Sådan har det også væ-ret i år, hvilket foreløbigt er kulmineret med monsterregn i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen håber, at de stigende regnmængder er en alvorlig påmindelse til miljøministeren og forligspartierne om, at den nye vandsektorlov har behov for bedre rammer til at realisere klimasikringsløsningerne.

DANVA er enig med KL i, at loven skal udarbejdes sådan, at vandselskaberne skal kunne finansiere klima-tilpasningsløsninger uden unødige bureaukratiske barrierer. Det kræver, at rollerne mellem vandselskaber og kommuner bliver helt klare. Kommunerne skal som planlægningsmyndighed fastsætte rammerne for, hvordan klimatilpasningen skal foregå i de udpegede områder, mens vandselskaberne skal kunne projektere og gennemføre klimatilpasningsprojekterne, så hele vandkredsløbet tænkes ind i løsningerne,” siger Carl-Emil Larsen.

Som myndighed skal kommunerne fastlægge det serviceniveau, som klimatilpasningen skal leve op til.

Når det ligger fast, så kan vandselskaberne ved hjælp af hydrauliske modeller og vandekspertise lokalisere de områder, hvor der skal ske klimatilpasning og pege på, hvordan det kan gennemføres. Efterfølgende fastlægger kommunerne så rammerne for, hvordan klimatilpasningen skal foregå i de udpegede områder,” siger Carl-Emil Larsen.

Det er herefter til sidst spildevandsselskaberne, der skal projektere og gennemføre klimatilpasnings-projekterne, ligesom de skal finansiere dem og være projektejere.”

Det er vigtigt, at der i alle tilfælde er en aftale mellem vandselskabet og kommunen om, hvem der vedlige-holder anlægget og hvordan. Det sikrer de rekreative værdier og giver den optimale vandafledning.

CONCITO har netop offentliggjort en evaluering af klimamedfinansieringsreglerne, baseret på en række interviews med repræsentanter fra branchen. I rapporten listes en række anbefalinger til fremtidig organisering af rammer for klimatilpasning. DANVA støtter rapportens anbefalinger, som kan læses her.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk