Lovforslag om afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevands-rensning er sendt i høring.

Information om høringen og høringsmateriale kan findes herunder:

Høringsbrev

Udkast til bekendtgørelse

Udkast til lovforslag

DANVA afgiver høringssvar. Høringsfristen er den 23. oktober.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til materialet eller bidrag til foreningens høringssvar, kan du kontakte konsulent Jens Plesner på tlf. nr.: 8793 3560 eller e-mail: jpl@danva.dk