Interessen for det netop overståede valg af forbrugere til vandselskabers bestyrelser var overraskende ringe. Valget, der blev afviklet for første gang, har medført store udgifter, som i sidste ende havner hos forbrugerne. Det står at læse i det nye nummer af magasinet danskVAND fra vandsektorens branche-organisation, DANVA.

Radiospots, valgvideoer, avisannoncer og borgermøder i lokalområderne. Alle tænkelige midler blev taget i brug, da vandselskaberne skulle afholde deres første forbrugervalg. Men alligevel endte valgdeltagelsen med at kunne måles i promiller eller få procent.

I Aarhus Vand A/S for eksempel var stemmeprocenten 1,5 promille trods en annoncekampagne til 500.000 kroner. Den vindende kandidat fik 116 stemmer, hvorfor hver vinderstemme kostede godt 4000 kroner.

”Skuffelsen er stor, da interessen blandt forbrugerne har været ualmindelig svær at få øje på,” siger næst-formand i DANVA, Ango Winther.

”Det er en uhensigtsmæssig måde at bruge penge på, hvorfor politikerne bør genoverveje loven.”

Ud over, at valgene altså er dyre for selskaberne og dermed forbrugerne, så har de ingen nævneværdig be-tydning for, om de nyvalgte kan pleje særinteresser for kunderne.

”Bestyrelsen skal ifølge loven varetage selskabets interesser. De forbrugervalgte kan derfor reelt ikke agere på vegne af forbrugerne, hvorfor rationalet i ordningen er temmelig diffust,” siger Ango Winther.

”Man kan desuden have det synspunkt, at de få stemmer til de forbrugervalgte repræsentanter giver et de-mokratisk underskud i forhold til de folkevalgte politikere, der jo repræsenterer mange flere borgere.”

Vandsektoren foreslår i stedet for forbrugervalg, at der nedsættes brugerpaneler med repræsentanter fra for eksempel grundejerforeninger og boligforeninger, som regelmæssigt holder møde med vand-selskaberne.

Læs mere

Læs mere om forbrugervalget og seneste nyt fra vandsektoren i det nyeste nummer af danskVAND.

Yderligere oplysninger:

Næstformand i DANVA, Ango Winther, tlf. 2711 0809, e-mail: aw@ango.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk