Formanden for Folketingets Miljøudvalg, Lone Loklindt. Foto: Toke Hage.

På DANVAs konference om vandsektorloven er der mulighed for at få endnu større indsigt i arbejdet med den nye vandsektorlov. Evaluator har afleveret sin rapport til regeringen, og processen med at få den kommende lov på plads er i fuld gang. Nu løftes sløret for nye elementer i evalueringen af vandsektorloven på konferencen den 19. juni i Tivoli Hotel & Congress Center i København.

Evalueringen af vandsektorloven gav hård kritik af den økonomiske regulering og forventes at blive startskuddet til, at Folketinget vedtager en række forandringer.

Samtidigt er der en ny vækstpakke, der peger på udfordringer og potentielle muligheder for branchen. Desuden omtales behovet for innovation og økonomisk effektivitet i offentlig regi.

Ledelsen af vandselskaber udfordres med andre ord, og der er forventninger. Vandselskaber mærker endvidere også forventninger fra kunder og samarbejdsparter. Vandselskabernes rolle i samfundet og de centrale principper herfor er styrende for, hvorledes de forholder sig til disse forventninger.

Program

På konferencen kan du blandt andre opleve:

  • Formand for miljøudvalget, Lone Loklindt (R), præsenterer sine politiske overvejelser om revisionen af vandsektorloven.
  • Director i Deloitte, Martin Enevoldsen, præsenterer nye overvejelser om, hvordan en totaløkonomisk regulering vil kunne udformes i forhold til vandselskabernes investeringer. Oplægget vil bygge videre på de tanker Deloitte har skitseret i evalueringen af Vandsektorloven.
  • Professor ved Aarhus Universitet med speciale i forretningsmodeller, Jacob Kjær Eskildsen, udforsker valg af bundlinjer/indikatorer, som der måles på.
  • Tidligere justits-, erhvervs- og finansminister Pia Gjellerup, der i dag er leder af Center for Offentlig Innovation, taler om ”Ledelse som driver for effektivisering og innovation”.

Download program.

Tilmelding

Tilmelding til konferencen 19. juni i København kan ske på hjemmesiden her.