Foreningen-Vandhuset-617X411
DANVAs strategi har tre strategiske fokusområder: Branchens identitet, værdiskabelse og udvikling. Bestyrelsen har besluttet at omsætte de strategiske fokusområder til en række indsatsområder, der bidrager til at skabe værdi og udvikling for branchen og understøtter foreningens formål og vision. Der er valgt 7 indsatsområder med disse målsætninger:

Rekruttering og kompetenceudvikling

Vi vil være med til at fortælle historien om vandselskaberne som attraktive arbejdspladser. Dette sker med særlig fokus på studerende på relevante videregående uddannelser.

Vi vil udvikle og drive et kompetenceudviklingsprogram, der støtter vandselskaberne i efteruddannelse af deres bestyrelse, ledelse og medarbejdere.

Rammebetingelser

Vi vil være med til at sikre et fagligt kompetent grundlag og optimale rammebetingelser for vandforsyning, transport og rensning af spildevand samt klimatilpasning, der bidrager til at sikre sundhed, livskvalitet og sikkerhed for kunder og samfund som helhed.

Økonomi og forretningsudvikling

Vi vil være med til at sikre en økonomisk regulering, der understøtter vandselskabernes mål. Vi vil også medvirke til at sikre en forretningsudvikling, der skaber værdi for samfund, ejere og kunder, ligesom vi vil bidrage til, at selskabernes individuelle forretningsudvikling kan tage et lokalt afsæt i kundernes ønsker, nærmiljøets behov og muligheder for synergi.

Internationalisering

Vi vil medvirke til at sikre vandselskaberne mulighed for at agere i tilknytning til grøn omstilling og herunder som underleverandør til eksport af dansk vandteknologi.

Kommunikation og formidling

Med forankring i DANVAs kommunikationsstrategi eksponeres politiske og fagrelevante problemstillinger i forhold til Branchens Identitet, Værdiskabelse og Udvikling. Gennem kommunikation og formidling sikres en troværdig varetagelse af DANVAs medlemmers politiske/strategiske interesser. Vi vil i tillæg sikre en pålidelig dialog med vores medlemmer, så de er opdateret om den seneste udvikling og derigennem kan bidrage med erfaringer i bestræbelserne på at opnå positive resultater.

Konsulenttjenesten

Vi vil sikre at DANVAs medlemmer på individuel basis har adgang til sekretariatets ressourcer på områder, hvor vi har særlige kompetencer og kan tilbyde disse til en fordelagtig pris, hvis det samtidig giver mulighed for en bedre udnyttelse af sekretariatets kapacitet og kompetencer.

Foreningen

Vi vil sikre, at foreningen arbejder på et opdateret grundlag og til enhver tid inddrager aktuelle hjælpemidler og arbejdsmetoder.

Læs mere

Indenfor hvert indsatsområde arbejdes med en række projekter. Læs handlingsplanen for 2014.