DANVA er medarrangør af workshops den 25. og 26. september, der skal sikre byer mod ekstremregn.

Der er kommet en del ny viden om ekstremregn og kortlægning af oversvømmelser. Men hvordan bruger man den viden til systematisk at skabe bedre byer og færre oversvømmelser?

DANVA har indledt et samarbejde med Spildevandskomiteen, KL og Naturstyrelsen, der skal resultere i udgivelsen af nye skrifter med ny praksis for håndtering af vand i byer.

Kom og hør om status på arbejdet og bidrag med dine input, så resultatet bliver så godt som muligt. Output fra workshoppen vil indgå i det videre arbejde i en projektgruppe med udpegede repræsentanter fra DANVA, SVK, KL og NST.

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig workshops den 25. og 26. september på www.conferencemanager.dk/ekstremregn

Yderligere information

Kontakt Helle Katrine Andersen på telefon 8793 3514, mobil 3027 5042 eller e-mail hka@danva.dk