data på tværs.jpg

Til Naturstyrelsen

14. november 2013

Dansk Vand- og Spildevand, DANVA, påskønner, at styrelsen har opdateret normalregulativet fra 2003 og i den forbindelse foreslår ændringer, der afspejler, at de kommunalt ejede vandforsyninger er blevet selskabsgjorte.

Det er således positivt, at bestemmelserne, hvor det er juridisk muligt, afspejler, at der er tale om et privatretligt forhold mellem forsyning og forbrugerne/kunderne (eksempelvis lukkemuligheden ved manglende betaling og adgangen til vandinstallationer). Det er ligeledes betryggende, at forsyningernes bestandige arbejde på at minimere risikoen for forurening af drikkevandet understøttes af normal-regulativet – ligesom det er optimalt, at der er sket en tydeliggørelse af relationerne til brand-myndighederne.

Foreningen har i bilagsmaterialet fremført diverse forslag, som er udtryk for, at vandforsyningerne - især de der omfattet af vandsektorloven - konstant er under et økonomisk pres. Som konsekvens er det nødvendigt, at forsyningernes og kundernes forventninger til hinanden er afklaret på det finansieringsmæssige område.

Afslutningsvis vil vi foreslå, at det overvejes at indsætte et afsnit, der informerer om klagemulighederne, ligesom det i vejledningens forord tydeliggøres, at der også er plads til lokalpolitik – i og med at normal-regulativets bestemmelser er udtryk for lovgivning, normer og politik. Endelig vil DANVA opfordre til, at normalregulativet bliver officielt snarest muligt.

Bilag

Læs DANVAs kommentarer til udkast til normalregulativet her...