Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

DANVA har udarbejdet en ny vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger, DANVA vejledning nr. 89.

Vejledningen udsendes som en version 1, med plan om gennemførelse af en evaluering i juni 2013, når vandselskaberne har haft mulighed for at anvende vejledningen.

Hensigten er, at vejledningen kan virke som støtte for vandselskaberne i deres arbejde med differentieringen mellem drift og anlægsaktiver og være et hjælpemiddel for selskaberne i forbindelse med den prisloftsmæssige regulering og indberetningen til denne.

Det har således ikke været hensigten, at udarbejde en vejledning, der tager højde for anden anvendelse som for eksempel den skattemæssige behandling af aktiver. Derfor skal det for god ordens skyld understreges, at der er tale om en vejledning, som skal bidrage til at opnå en god og ensartet praksis.

Der er således ikke tale om regler, påbud eller begrænsninger. Ligesom vejledningen kan understøtte men ikke erstatte behovet for vurderinger om sund fornuft og ret og rimelighed. Vejledningen er opbygget, så årsregnskabslovens bestemmelser vedrørende materielle anlægsaktiver beskrives indledningsvist, da prisloftreguleringens bestemmelser i alt væsentlighed baserer sig på årsregnskabsloven.

Herefter belyses områder, hvor prisloftreguleringens bestemmelser afviger fra årsregnskabslovens bestemmelser. Endelig indeholder vejledningen et ikke udtømmende eksempelkatalog, som omhandler de mest almindelige problemstillinger på tidspunktet for udsendelse af vejledningen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af de regler og forudsætninger, der var gældende primo december 2012.