Vandselskaberne tilses en væsentlig rolle i realisering af Regeringens nyeste plan ”Vækstplan for vand, bio og miljø”. Det bidrager vandselskaberne gerne til, lyder det fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

Men det er nødvendigt, at der skabes tilstrækkelige rammer for vandselskabernes deltagelse i innovations- og udviklingsprojekter, hvis potentialet skal realiseres,” siger formand for DANVA, Lars Therkildsen.

Det gælder både i forhold til at styrke erhvervslivets konkurrenceevne og skabe bedre muligheder for kommercielt at udnytte den omfattende knowhow, som findes i Danmark om, hvordan samlede systemløsninger opbygges og drives effektivt og intelligent.

”Vækstplanen for vand, bio og miljø” skal styrke grundlaget for, at danske virksomheder får øget del i det voksende internationale marked for vand, bio og miljøløsninger, med henblik på at fasteholde og skabe danske arbejdspladser.

Såfremt vandselskaberne skal effektivisere yderligere og samtidig bidrage til de mange innovations- og udviklingsinitiativer, der lægges op til, så skal barriererne fjernes for vandselskabernes deltagelse i innovations- og udviklingsprojekter, f.eks ved at der indføres innovations- og udviklingsmål, som friholdes for effektiviseringskrav” siger Lars Therkildsen.

Regeringen har fokus på at skabe bedre rammer for de private virksomheder, så de kan udvikle sig. Ved ikke at løfte mulighederne for vandselskabernes også, så svækkes de partnerskaber, som skal finde de bedste løsninger indenfor vandteknologi til hjemmemarkedet og eksport.”

Regeringen vil ifølge Vækstplanen fremsætte forslag vedrørende særbidrag for særligt forurenet spildevand for at øge gennemsigtigheden og opmærksomheden på de økonomiske gevinster, virksomhederne kan opnå ved øget anvendelse af alternative rensemetoder.

Dette er et rigtig godt initiativ i Vækstplanen,” siger Lars Therkildsen, og pointerer, at der længe har været et stort behov for tydeligere regler på dette område.

Det Digitale Vandselskab 

DANVA glæder sig desuden over planens anerkendelse af branchens indsats i DANVAs projekt ”Det Digitale Vandselskab”, hvis formål er at fremme digitalisering og en fælles rammearkitektur.

Vi ser det som et positivt tiltag, at det i 2013 gøres muligt at søge støtte til digitaliseringsinitiativer,” siger Lars Therkildsen.

DANVA bakker i øvrigt op om en lang række af planens punkter, herunder:

 • at der skal afsættes midler til at fremskynde den igangværende digitalisering inden for vandsektoren
 • at spildevandsbetalingen ændres for at sænke store vandforbrugeres omkostninger
 • at der igangsættes et pilotpartnerskab for bedre udnyttelse af alternative vandkilder – sekundavand – med særligt fokus på vandeffektivitet i industrielle processer
 • en målrettet indsats for at EU og FN skaber velfungerende markeder for vandbesparelsesløsninger og energieffektive renseteknologier til industriel proces
 • en effektiv vandrensning indgår i indsatsen for innovation, vækst og eksport i forbindelse med planlagte sygehusbyggerier
 • nye testfaciliteter for drikke- og spildevand skal styrke vilkårene for små og mellemstore vandvirksomheders teknologiudvikling
 • at der udbydes midler til state-of-the-art demonstrationsanlæg, som kan vise, hvordan ny dansk teknologi forbedrer og effektiviserer drikkevandshåndtering og spildevandsrensning
 • en styrket offentlig-privat global markedsføringsindsats skal synliggøre danske vandløsninger i udlandet
 • at spildevandsselskaber får mulighed for at medfinansiere kommunale investeringer i klimatilpasning, som kan gennemføres i OPP
 • at der afsættes midler til at understøtte kommuners og forsyningsselskabers indkøb af innovative klimatilpasningsløsninger
 • at der igangsættes et pilotpartnerskab om innovative klimatilpasningsløsninger.

Yderligere oplysninger: 

Formand for DANVA Lars Therkildsen, tlf. 30 27 50 42, e-mail: lt@hofor.dk  

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk