Naturstyrelsen har sendt forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode (2010-2015) i en ny 6 måneders offentlig høring. 

Høringen er åben for alle. Man kan enten afgive høringssvar til konkrete elementer i vandplanerne eller til generelle emner i vandplanerne eller i de tilhørende miljørapporter.

Forslag til vandplanerne har tidligere været i offentlig 6 måneders høring i 2010 og efterfølgende supplerende høring i 2011. På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 blev det imidlertid besluttet, at planerne og de tilhørende miljørapporter skulle sendes i høring igen.

Bemærkninger til vandplanerne, som Naturstyrelsen modtog i forbindelse med tilidgere høringer, er behandlet og i det relevante omfang indarbejdet i vandplanforslagene.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside