Fristen for virksomheders tilmelding til trappemodellen udløber i morgen, tirsdag d. 15. oktober. Fra og med onsdag d. 16. oktober kan spildevandsselskaberne hente oplysninger om, hvilke virksomheder, der har tilmeldt sig.

Det er på www.trappetilmelding.dk, at virksomhederne kan tilmelde sig til at få rabat i vandaflednings-bidraget for 2014 (den såkaldte trappemodel). Det er samme sted, at spildevandsselskaberne kan hente oplysninger om, hvilke virksomheder der har tilmeldt sig rabatordningen.

DANVA kan endvidere oplyse, at Naturstyrelsens juridiske vurdering er, at vandforsyningsselskaber ikke er berettigede til at få rabat efter trappemodellen. Styrelsen er ikke kommet med et bud på, om service-selskaber, der servicerer vand/spildevandsselskaber, kan få rabat.

Naturstyrelsen har i dag den 14. oktober offentliggjort et notat med vurderinger af hvilke virksomheder/ erhverv, der er berettigede til at søge rabat efter trappemodellen. Se Naturstyrelsens notat.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til konsulent Jens Plesner, tlf. nr.: 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk