Alle danske vandboringer bør beskyttes mod sprøjtegift. Det viser det alvorlige uheld ved en af hovedstadens vigtigste kildepladser i Lejre.

Det haster med at indføre obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder der, hvor vi henter vores drikkevand, mener vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

Der skal sættes ind for at beskytte grundvandet mod sprøjtegifte. Den sikreste metode er obligatoriske be-skyttelsesområder omkring boringer, så der hverken må transporteres eller anvendes sprøjtegifte i nærhe-den af et drikkevandsreservoir. Sikkerhedszonerne skal forhindre, at gift siver ned og forurener grundvandet.

Rent vand i hanen er fundamentet for borgernes sundhed og noget af det mest dyrebare, naturen giver os. Det er afgørende, at vi gør alt for at beskytte det,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Mandag d. 22. juli væltede en marksprøjte nær kildepladser i Lejre. Herfra indvinder hovedstadens forsyning, HOFOR, årligt ca. 2,6 mio. m3 vand til befolkningen i hovedstadsområdet. Den væltede marksprøjte resulterede i et spild på ca. 4.000 liter RoundUp på marken.

Forurenet grundvand dyrt for samfundet

Forurening af drikkevand medfører betydelige ekstra omkostninger for samfundet hvert år. DANVAs beregninger viser, at det vil være langt billigere at betale landmænd penge for obligatoriske beskyttelsesområder end løbende at skulle etablere nye boringer, når eksisterende må lukkes.

”Samfundet mister milliarder, fordi vandselskaberne år efter år skal finde nye boringer. Vandselskaberne og dermed danskerne bruger hvert år mellem 200-500 millioner kroner, fordi omkring 100 vandboringer årligt må tages ud af drift som følge af forurening blandt andet med sprøjtegifte. Det er samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt,” siger Carl-Emil Larsen.

En af udfordringerne med at indføre de obligatoriske beskyttelsesområder er at finde penge til at finansiere landmændenes kompensation for den jord, som de efterfølgende ikke må sprøjte på.

DANVA vurderer, at det beløber sig til 20-40 millioner kroner årligt, hvis der er tale om en løbende kompensation, mens den samlede sum kommer op i nærheden af en milliard kroner, hvis landmændene skal have en erstatning en gang for alle.

Der er tre muligheder for at finansiere de obligatoriske beskyttelsesområder. Enten skal pengene findes over skatten, eller de skal betales af landbruget via landdistriktsmidlerne. Der er også den mulighed, at de obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder finansieres over vandtaksten.

Skærpet overvågning

Det er endnu uvist, hvor store skader uheldet i Lejre har forårsaget. HOFOR har straks indført skærpet overvågning med hyppigere vandanalyser af det pågældende pesticid i boringer samt lukket den nærmeste boring i området og følger desuden forureningssituationen nøje.

HOFOR har desuden skrevet til miljømyndigheden Lejre Kommune og forureneren Vallø Stift med henblik på at præcisere HOFOR´s ønsker og eventuelle erstatningskrav.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk