EU er i den afsluttende fase af sit arbejde med nye udbudsregler, "procurement package". I en aftale mellem Rådet og Parlamentet af 26. juni er ”water sector” højst overraskende undtaget fra det nye direktiv om koncessioner. Forhandlingerne er tilsyneladende endt med, at ”water sector” omfatter såvel vand- som spildevandsforsyning.

EU har i længere tid arbejdet på nye regler for offentlige indkøb i den såkaldte "procurement package." Arbejdet handler i praksis om revision af to eksisterende regelsæt; udbudsdirektivet (2004/18) og forsyningsdirektivet (2004/17) samt udarbejdelsen af to nye forordninger; koncessionsdirektivet og "den tredje regulering af markedsadgangen".

I en aftale mellem Rådet og Europa-Parlamentet 26. juni blev der nået foreløbig enighed om indholdet af de tre førstnævnte direktiver, mens det sidstnævnte vil blive behandlet af Udvalget for International Handel. Efterbehandlingen af direktiverne er planlagt til efteråret 2013.

Formålet med revisionen af de to eksisterende udbudsdirektiver er at modernisere de lovgivningsmæssige rammer, så der ud over pris tages mere hensyn til forhold som kvalitet, sikkerhed og innovation. De skal samtidig resultere i enklere udbudsrunder og lettere procedurer ved hjælp af det såkaldte ” European Single Procurement Document”. Formålet med et nyt koncessionsdirektiv er at lave et rammedirektiv for koncessionskontrakter indenfor bygge, anlæg og tjenesteydelser.

En koncession er en aftale mellem en offentlig myndighed og en virksomhed, der giver virksomheden retten til en bestemt aktivitet, mod at virksomheden i den aftalte årrække bærer den økonomiske risiko. En koncession er således en slags offentlig-privat partnerskab. I Danmark kender vi det fra aftaler om Storebælt og Øresundsbroen men ikke fra vand- og spildevandsforsyningen - i modsætning til lande i Syd- og Østeuropa.

Ingen privatisering af vandsektoren

Vand- og spildevandsforsyning var oprindeligt med i direktivets anvendelsesområde, men blev noget overraskende undtaget fra direktivet i slutningen af juni 2013.

EU-Kommissær Barnier har sagt i en erklæring, at det aldrig har været hensigten, at direktivet skulle tvinge medlemsstaterne til en vis form for privatisering af offentlige tjenester eller vandforsyning.

Et borgerinitiativ med 1,5 millioner underskrifter mod privatiseringen af vandforsyningen er en af grundene til, at vandforsyningen blev taget ud af aftalen.

Europa-Kommissionen skal evaluere konsekvenserne af, at vandselskaberne er undtaget fra direktivet senest tre år efter, at direktivet er blevet gennemført i landendes nationale lovgivning.

DANVAs rolle

DANVA har været aktiv via den europæiske sammenslutning EUREAU, hvor DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen er præsident. På samme vis har foreningen nationalt været i dialog med Europaudvalget og embedsmænd i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på at få forståelse for, at den danske vand- og spildevandsforsyning heller ikke tidligere var omfattet af reguleringen i koncessionsdirektivets udkast.

Læs mere

Se mere om aftalen her: MEPs close deal

Se flere detaljer om "indkøbspakken": Procurement

Se flere detaljer om den aftale, der blev indgået: More responsible public spending

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 87 93 35 10 eller e-mail sv@danva.dk