Det gik over al forventning. Så kort kan valget af forbrugerrepræsentanter til Sønderborg Forsyning beskrives. Valghandlingen fandt sted 28. maj, og Sønderborg Forsyning tilbyder nu alle DANVA-medlemmer, at de kan låne deres valgdrejebog for at lette deres valgproces.

Sønderborg Forsyning A/S fik valgt sine to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen 28. maj 2013. Og processen, der blev afviklet af et valgudvalg, gik godt:

”Det gik langt over al forventning. Vi havde en frist for indsigelse mod resultatet, da valgte var overstået, men der kom ingen. Det må være tegn på, at alt er gået ordentligt til,” siger økonomichef i Sønderborg Forsyning, Erik Renner.

”Også alle involverede synes, valget gik fint og at arbejdsbyrden var mindre end forventet. Vi er heller ikke blevet mødt af læserbreve i forhold til hverken proces eller resultat.”

Der var dog én, der i valgboksen kritiserede, at kuglepennen til at sætte krydset med, skrev for tyndt.

”Men den blev hurtigt byttet ud med en tusch, der var federe,” lyder det lunt fra Erik Renner.

Billig valghandling

Sønderborg Forsyning har 30.000 kunder. Otte af dem stillede op til valget, og der var 182 fremmødte stemmeberettigede, der afgav i alt 297 stemmer til de to bestyrelser for henholdsvis vand og spildevand. Af de 297 stemmer kom 121 pr. brev.

Sønderborg havde bestemt sig for at gennemføre valghandlingen ved personligt fremmøde kombineret med muligheden for at afgive brevstemme. Forinden var der i dagspressen annonceret, at der blev valg og igen, hvem der var opstillet. Efterfølgende blev resultatet også meldt ud i en annonce i dagspressen.

”De faktiske omkostninger til advokatbistand og annoncering i forbindelse med valget er løbet op i 100.000 kroner. Det er mindre, end vi havde budgetteret med,” siger Erik Renner.

”Og er der medlemmer af DANVA, der ønsker at benytte sig af vores drejebog til valget, så er de meget velkommen til at henvende sig til os.”

Tidligere ansat

De to valgte bestyrelsesmedlemmer, der skal arbejde for Sønderborg Forsyning de næste fire år, er en tidligere ansat i Sønderborg Forsyning og en tidligere lokal politiker.

Læs mere om valget i Sønderborg Forsyning A/S

Forbrugervalg Rettigheder og Forpligtelser

Valgregulativ 2013

Valgresultatet

Artikel i Jyske Vestkysten