Naturstyrelsen har udgivet en rapport om UV-behandling af drikkevand.

Rapporten gennemgår fordele og ulemper ved UV-behandling som ekstra sikkerhed i drikkevandsforsyningen, teknikken bag anlæggene og dimensioneringsgrundlaget for dem. Endvidere beskrives de gældende regler på området.

Etablering af UV-anlæg på drikkevandsforsyninger forudsætter, at kommunen har givet en tilladelse hertil.

Målgruppen for rapporten er ansatte i kommuner og vandforsyninger, der arbejder med drikkevandsvandbehandling.

Læs rapporten her: www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2013/uv_behandling.htm