Der skal etableres nationale testfaciliteter og demonstrationsanlæg for vandteknologi og klimatilpasning.

Naturstyrelsen har på Udbudsportalen udbudt etablering af nationale testfaciliteter og demonstrationsanlæg på vandteknologiområdet. Testfaciliteterne skal styrke innovationskæden i vandsektoren og styrke efterspørgslen efter dansk vandteknologi.

  • Testfaciliteterne skal bestå af en fysisk adgang til forsøgshaller, laboratorier eller testcentre.
  • Testfaciliteterne skal sikre, at flest muligt mindre og mellemstore virksomheder mod betaling kan gennemføre forsøg med grundvand, spildevand og overfladevand.
  • Testfaciliteterne skal have tilknytning til en førende uddannelsesinstitution samt tilknytning til eksisterende større renseanlæg og vandværk (og/eller kildeplads).
  • Testfaciliteterne skal være økonomisk selvbærende efter etablering.

Der ses gerne en form for konsortiedannelse bag etableringen af testfaciliteterne.

Informationsmøde

Naturstyrelsen afholder et informationsmøde onsdag den 9. januar 2013 kl.15.00 i Haraldsgade 53 i København.

Yderligere information

Læs mere på Udbudsportalen her.