Danmarks næststørste vandselskab Aarhus Vand A/S og Grundfos A/S har indgået en samarbejdsaftale, hvorunder parterne vil arbejde med fremtidens udfordringer inden for vandhåndtering.

Der vil blive samarbejdet med ideer, udvikling og konkrete løsninger inden for bl.a. klimatilpasning, nye vandrenseprocesser, intelligent system styring og energioptimering.

Begge parter har interesse i at gå forrest i forhold til at undersøge og udvikle metoder og produkter, som fremadrettet vil sikre effektiv og ressourcebevidst håndtering af vores vand- og energiressourcer. Samarbejdet vil give Grundfos mulighed for at afprøve nye løsninger til vandsektoren i tæt samarbejde med Aarhus Vand og der er allerede aftalt samarbejde på flere konkrete udviklingsprojekter.

Samarbejdet vil dække drikkevand, regnvand og spildevand og vil indeholde både konkrete projekter og teknisk udvikling samt dialog og samarbejde om at udpege de fremtidige krav og ønsker inden for vandhåndtering.

Samarbejdet inddrager også de fremtidige muligheder for at generere ressourcer fra spildevandsbehand-ling og dermed opnå større bæredygtighed for forsyningsselskabernes drift af renseanlæg og vandforsyning.

Aarhus Vand indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m³ drikkevand og renser mere end 30 mio. m³ spildevand om året på selskabets 10 vandværker og 10 renseanlæg.

Grundfos er en af verdens største producenter af pumper til rent vand, spildevand og procesvand. Grundfos udvikler og leverer desuden løsninger til vandrensning og energioptimering.

Kilde: Pressemeddelelse fra Aarhus Vand.