DANVAs tidligere formand Tove Bakke Laursen og foreningens nye formand Lars Therkildsen blev begge fejret ved en reception i Vandhuset den 21. juni.

Tove Bakke Laursen blev valgt til formand for foreningen i 1994 og bestred jobbet frem til 1. oktober 2012, hvor Lars Therkildsen blev konstitueret som formand. I perioden frem til generalforsamlingen 23. maj i år var hun næstformand og er nu menigt bestyrelsesmedlem frem til valget næste år.

"Tove gjorde et fantastisk arbejde i forbindelse med fusionen mellem DVF (Danske Vandværkers Forening) og DANAS (Dansk Afløbs- og Spildevandsforening). Du sleb en masse kanter af i de politiske forhandlinger," sagde Anders Bækgaard bl.a. i sin tale.

Han kørte i mange år parløb med Tove i den periode, hvor han var direktør for foreningen. Han mente, at Tove er en af de formænd, der vil stå klarest frem i foreningens historie.

Lars Therkildsen og foreningens nuværende direktør, Carl-Emil Larsen holdt også taler for Tove og gav hende varme ord med på vejen. Se stemningsreportage fra dagen herunder.

En festlig dag med taler, skål og hurra-råb. 

Tove Bakke Lausen siger tak til Anders Bækgaard for hans tale.

Mellem talerne var det tid til at at fylde tallerkenen op med gode sager.

DANVAs nye formand Lars Therkildsen sagde, at det er fuldt fortjent, at Tove Bakke Laursen er udnævnt til æresmedlem af DANVA.

Der hentes nye forsyninger.

Hvad mon han har fået fat i?

Carl-Emil Larsen fortalte om sine oplevelser med Tove, mens de kørte parløb som formand og direktør.

Der synges med på midsommervisen: Danmark nu blunder den lyse nat.

Tove blev rørt over de mange smukke ord.

Tove Bakke Laursen, Lars Therkildsen og Ango Winther, som er ny næstformand i bestyrelsen.

Tove siger tak for de mange varme ord.

FOTO: Flemming Brandstrup.