Vandprisen dækker mere end rent drikkevand af høj kvalitet og effektiv afledning af spildevand. Danskerne får også teknologiudvikling, miljøbeskyttelse og rammer til rekreative områder for pengene, hvilket bl.a. udmønter sig i understøttelse af eksport for private virksomheder, regnvandsanlæg udformet som rekreative områder og skovrejsning. Alt dette kan lade sig gøre, fordi vandselskaberne effektiviserer og samtidig investerer.

Det seneste nummer af danskVAND fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA, går bag om 2012-nøgletallene for vandselskaberne.

Det er afgørende for Danmarks fremtid, at vandselskaberne er effektive, samtidig med at de investerer og er gode til at udvikle nye vandteknologiske løsninger. På den måde beskytter vi vand, miljø og mennesker. Det er politisk besluttet og det er logisk, at vi over vandprisen er med til at sikre vores fremtid,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Man får over vandprisen meget mere for pengene end basisydelsen.”

OECD fremhæver Danmark i en rapport om priserne på vand og spildevand, fordi der herhjemme i højere grad end i mange andre lande også tænkes blandt andet miljøbeskyttelse og klimatilpasning ind i prisen.

Et regnvandsanlæg udformet som skaterbane og rekreativt område, det første af sin art i verden, blev indviet i Roskilde i august 2012. Det skal klimasikre den nye bydel Musicon og kan ved kraftige regnskyl rumme 23 millioner liter regnvand, hvilket svarer til 10 svømmehaller.

I Aarhus-området er Aarhus Vand involveret i flere skovrejsningsprojekter for at beskytte grundvandet. Skovrejsningsprojekterne indgår som en vigtig del af visionen for Aarhus Kommune om at blive CO2-neutral i 2030. Målet er at rejse i alt 3.200 hektar ny skov, hvilket svarer til knap en fordobling af kommunens eksisterende skovareal.

Som den første forsyning i Danmark opkøbte VandCenter Syd i 2009 på opfordring fra ejerne syv parcelhuse i det oversvømmelsesplagede boligområde Sanderum i udkanten af Odense for at rive dem ned og anlægge et rekreativt regnvandsanlæg. Læs meget mere i danskVAND.

Vand i tal

Vandsektorens nøgletal, ”Vand i tal 2013”, viser, at det seneste år for vandselskaberne har stået i effektivitetens og investeringens tegn. Tallene afslører, at DANVAs medlemmer har en høj standard og generelt præsterer bedre, end både politikere og myndigheder forventer og kræver.

2010-2012 faldt vandselskabernes gennemsnitlige, faktiske driftsomkostninger med 8,3 procent samtidig med, at investeringerne i samme periode steg 28 procent for drikkevand og 49 procent for spildevand.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk