DANVA har afholdt Dansk Vand Konference den 19. – 20. november 2013 på Hotel Radisson Blu i Aarhus med deltagerrekord på over 475 deltagere.

Program

Download PROGRAM for DVK 2013 (pdf)

Præsentationer

Se oplæg på konferencen under de enkelte sessioner herunder.

Tirsdag den 19. november

Fælles indledende session

Indvinding af vand

Grundvand

Energi og fremtidens renseanlæg

Målinger i afløbssystemet

Klima og LAR løsninger

Håndtering af større vandmængder

Onsdag den 20. november

Vandbehandling

Distribution af vand

Vand/spildevand

Renseanlæg

Spildevandsrensning

Nye løsninger og kloaksystemer

Klimaplanlægning

Kortmateriale i klimatilpasningen

Benchmarking og nøgletal

Målgruppe

Konferencen henvender sig til alle medarbejdere i vand- og spildevandsselskaberne, rådgivere samt øvrige, der arbejder med vand, med det formål at tilskynde til udveksling erfaringer, viden og kompetencer.

Yderligere information

Kontakt Karin Larsen på T: 87 93 35 04, M: 29 38 21 41 eller E: kl@danva.dk