Modelstyregruppen under Det Digitale Vandselskab har d. 29. maj 2013 igangsat arbejdet med at opdatere DANVAs standarder DANVAND, DANDAS og D&V. Modellerne skal løftes fra fysisk til logisk niveau samtidig med nye tiltag, forbedringer og fejlrettelser implementeres.

 

Der op startes 3 modelopdateringsgrupper, som består af personer fra vandselskaberne, rådgivere og applikationshuse, hvor der arbejdes hen imod en ny version af modellerne i løbet af 2014.

Deltagerne til grupperne er fundet via ”Ressourcenetværket”, som er et netværk under Det Digitale Vandselskab”, som består af personer, der gerne vil bidrage med ideer og arbejdskraft i forbindelse med udvikling af DANVAs Standarder.

 

Har du lyst til at være med i Ressourcenetværket, så du fremover vil blive inviteret til ovennævnte projekter eller andre spændende projekter under Det Digitale Vandselskab, så kontakt: Lars Gadegaard, Tlf: 87933569, Mail: lgc@danva.dk.

 

Hvis du er ”Bruger” af DANVAs standarder og har input, forbedringsforslag eller opdaget fejl/uhensigtsmæssigheder, så meld meget gerne tilbage til kontaktpersonen for opdateringsgruppen eller giv en tilbagemeldingen til dit applikationshus, som kan medbringe forslagene til opdateringsgruppen.

DANVAND Modelopdateringsgruppe:

Kontaktperson: Thomas Sørensen – Tlf: 87933565, Mail: ts@danva.dk

Forslag til nye tiltag, forbedringer m.m. bedes indsendt inden sommerferien, da arbejdet er påbegyndt.

DANDAS Modelopdateringsgruppe:

Kontaktperson: Lars Gadegaard – Tlf: 87933569, Mail: lgc@danva.dk

D&V Modelopdateringsgruppe:

Kontaktperson: Lars Gadegaard – Tlf: 87933569, Mail: lgc@danva.dk