Miljøministeriet udbyder 4 mio. kr. i tilskud til et offentlig-privat partnerskab om innovativ klimatilpasning indenfor veje og vandløb. Der kan indsendes ansøgninger til Naturstyrelsen frem til den 2. september.

Klimaændringerne giver mere nedbør og risiko for oversvømmelser. Det er dyrt at øge kapaciteten i kloaksystemet, men vandmasserne kan ledes væk via veje og vandløb. Det nye partnerskab skal finde frem til løsninger og teknologier, der både kan afhjælpe problemet i Danmark og samtidig rummer et markedspotentiale, der kan skabe vækst og beskæftigelse.

Samarbejde og finansiering

Klimatilpasning kræver samarbejde mellem vandselskaber, kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder. Og en lovændring har givet vandselskaberne mulighed for at medfinansiere klimatilpasningsprojekter over vandtaksterne.

Vandselskaberne kan medfinansiere klimaprojekter på både kommunale og private veje, rekreative anlæg og vandløb.

FAKTA

Pilotpartnerskabet om innovativ klimatilpasning er udbudt af Miljøministeriet (Naturstyrelsen), Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

Initiativet følger både op på regeringens innovationsstrategi og vækstplanen for vand-, bio- og miljøløsninger, hvor innovativ klimatilpasning er et indsatsområde.

Læs mere

Læs mere om partnerskabet på www.ecoinnovation.dk