Miljøministeriet udbyder 7,5 mio. kr. til et nyt projekt, hvor parter med forskellige interesser skal samarbejde for at fremme genanvendelsen af vand i fødevareindustrien.

Der bruges store mængder vand til fødevareproduktionen i Danmark, og partnerskabet skal bidrage til at øge forbruget af sekundavand, så det bliver et reelt supplement til drikkevandsforsyningen i Danmark.

Bredt konsortium

Partnerskabet skal bestå af et konsortium med offentlige myndigheder, videninstitutioner, vandselskaber, store vandforbrugere, internationale aktører eller teknologiproducenter.

Der er ikke tale om et fast koncept i faste rammer, men en mulighed for at bevæge sig ud over vante samarbejdsformer. Der vil blive set positivt på forslag til, hvorledes myndigheder kan blive inddraget – herunder særligt Miljøministeriet.

Udbuddet sker i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Informationsmøde om partnerskabet

For interesserede ansøgere holder Naturstyrelsen informationsmøde om partnerskabet:

22. oktober 2013, kl. 13.30 i Miljøministeriet, Børsgade 4, 1215 København K (mødesal Dalen).

Ansøgningsfristen for ”Partnerskab for sekundavand” er 18. november 2013 kl. 12.00.

Læs mere

Læs mere på www.ecoinnovation.dk