Årsmødets paneldebat om vækst og innovation. Fra venstre ses Lars Schrøder, Per Jacobsen, ordstyrer Paula Larrain, Torben Hansen (S) og Lone Loklindt (R).

Vandteknologi er en dansk styrkeposition. Det globale vandmarked er på 2.800 milliarder og rummer store muligheder for Danmark og vandbranchen. Gennem vand- og spildevandsløsninger kan vi både skabe beskæftigelse, økonomisk vækst og miljøbeskyttelse. Men det er nødvendigt at fjerne nogle barrierer i den nuværende regulering af vandsektoren.

For eksempel kunne der indføres innovations- og udviklingsmål, der friholdes for effektiviseringskrav. Udvikling koster penge, og det er nødvendigt med et økonomisk råderum, skriver DANVAs direktør Carl-Emil Larsen i bladets leder.

Sekretariatschef i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, Rikke Hansen, er temaredaktør for bladet, som præsenterer en række eksempler på teknologiudvikling og innovation i vandsektoren. Bladet indeholder også en oversigt over innovative hotspots i Danmark og en voxpop med ansøgerne til VTU-Fondens fyrtårnsprojekter, som giver deres bud på innovation i vandsektoren de næste 30 år.

Bladet indeholder også en fyldig reportage fra DANVAs årsmøde i Aalborg, hvor der bl.a. var en politisk paneldebat om vækst og innovation.

Læs bladet her: