Det nye medlemsblad sætter fokus på eksport af dansk vandteknologi. Men med et tema om "Vand uden grænser" er der selvfølgelig også fokus på klimatilpasning. Bladets forside prydes af Realdanias direktør, der taler om klimatilpasning i verdensklasse i samarbejde med landets vandselskaber.

Potentialet i vandbranchen skal forløses

Vandbranchen rummer et enormt potentiale for at skabe nye arbejdspladser, grøn vækst og eksport. Men det kræver en ny regulering og fjernelse af de forhindringer, der begrænser vandselskabernes udviklings- og innovationsmuligheder. DANVA håber, det vil ske i forbindelse med den igangværende evaluering  af vandsektorloven.

Teknologiudvikling

Vandselskaberne investerer penge i teknologiudvikling bl.a. via Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, som hidtil er blevet støttet af både stat og selskaber. Men pengene kan forsvinde i den kommende finanslov, og det vil være et stort tilbageskridt for Danmarks målsætning om at være markedsleder på vandteknologi.

Vand uden grænser

Bladets tema-redaktør er denne gang formanden for Danish Water Forum, Bjørn Kaare Jensen, som understreger, at forudsætningen for at slå igennem internationalt er, at Danmark kan vise de gode eksempler og agere som udstillingsvindue. Det er ikke gratis, og det er nødvendigt at få tilført flere midler (på finansloven) hvis Danmark skal være en ”water hub” - en politisk og erhvervsmæssig styrkeposition.

Eksport af dansk vandteknologi

Bladet giver et overblik over området og indeholder også et interview med miljøminister Ida Auken.

Læs bladet.