Miljøministeriet har udsendt en vejledning om klimatilpasningsplaner.

Med økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der afsat 2,5 mia kr. til klimatilpasning i 2013, og de nye regler for finansiering af klimatilpasning betyder, at projekterne kan finansieres over forsyningernes takster.

Vejledningen giver et overblik over, hvordan arbejdet med en klimatilpasningsplan kan tilrettelægges og gennemføres og viser blandt andet eksempler på, hvordan nogle kommuner har lavet skaterbaner, regnvandsbede og grønne tage som en del af løsningen på klimaudfordringen.

Læs vejledningen her.

Yderligere information

Læs mere på www.klimatilpasning.dk