Sekretariatet vil fremsende et høringssvar bl.a. med input fra backinggruppen, der har været involveret i DANVAs forudgående arbejde med normalregulativet.

Eventuelle kommentarer er velkomne frem til 28.10.2013 til sv@danva.dk

Høringsmateriale

Find høringsmaterialet vedr. vejledning om normalregulativer og vejledning om takster for vand på Høringsportalen her.

Læs mere

DANVAs første indspil til regulativarbejdet findes på hjemmesiden her.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 87 93 35 10 eller e-mail sv@danva.dk